exmoor pony in bos dorstPony’s vertrekken uit boswachterij Dorst (Persbericht)

In april 2010 startte een begrazingsproef rond de leemputten in boswachterij Dorst. Een groep van vijf Exmoorpony’s werd in het gebied uitgezet.

De verwachting was dat deze pony’s een goede aanvulling zouden zijn op de vijftien Schotse Hooglanders die al in het gebied rondliepen.

Gedurende twee jaar heeft Staatsbosbeheer het graasgedrag van de dieren nauwkeurig gevolgd. Helaas voldoet dit niet aan de eisen en wensen zoals wij voor ogen hebben.

Hoewel de dieren een grote recreatieve waarde hebben, hebben we besloten te stoppen met begrazing door pony’s. Een dezer dagen worden de pony’s opgehaald door de eigenaar stichting Taurus. De stichting plaatst de dieren in een natuurgebied elders in Nederland.

Uitsluitend de pony’s verhuizen. De Schotse Hooglanders blijven vrij rond lopen in het begrazingsgebied dat ongeveer 200 ha groot is. Bezoekers kunnen deze dieren tegenkomen. Het zijn vriendelijke dieren die zich goed laten bekijken. We vragen bezoekers wel gepaste afstand te houden, zeker als men met hond loopt, om onnodige stress bij de dieren te voorkomen.

Anneke Oomes
boswachter beheereenheid Breda