De plannen voor de tijdelijke uitbreiding van de Marcoenschool zijn bijgesteld.  De gemeente is met alle suggesties en opmerkingen uit een eerdere informatieavond terug gegaan naar de tekentafel. In gezamenlijkheid met het schoolbestuur van Delta, directie Marcoen en de ruimtelijke adviseurs is bekeken welke aanpassingen gedaan kunnen worden, om de uitbreiding van het schoolgebouw voor iedereen op een acceptabele locatie te kunnen plaatsen.

Dinsdag 22 juni is er een ingelaste bewonersavond in de Klip. Vooraf aanmelden is wel nodig.

Klik hier  voor de bewonersbrief, die door de gemeente is verspreid.