Dan ben je bij ons wellicht aan het goede adres!

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger die, samen met vrijwilligster Tilly de ontmoetingsgroep voor mantelzorgers wil begeleiden.

De activiteit, genaamd “Open Koffie” is bedoeld voor mensen die langdurig zorgdragen voor een familielid, vriend of buur.

Surplus Welzijn organiseert elke tweede dinsdag van de maand een open koffie- of theemiddag van 14.00-16.00u

Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Ervaringen uitwisselen is erg belangrijk

Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen.

Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. En dat is nu een van de speerpunten van Surplus Welzijn. Vandaar ook deze activiteit, “lotgenoten” die met elkaar in contact komen door:

* Uitwisselen van ervaringen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

* Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid.

* Tips uitwisselen over de zorg, bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra hulp te krijgen.

Wat bieden wij jou: Je krijgt ondersteuning van een mantelzorgconsulent waarmee je kunt bespreken hoe de ondersteuning van de groep verloopt.

We bieden scholingsmogelijkheden op het gebied van gespreksvoering en eventuele andere cursussen waar je belangstelling naar uitgaat.

Je maakt deel uit van een team dat zowel uit beroepskrachten als vrijwillige medewerkers bestaat.

Heb je interesse?

Neem dan gerust contact op met Aadje van Essen, te bereiken via tel: 06-12478641 of 0162-748600 of emailadres aadje.vanessen@surplus.nl