Er is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de visie voor Dorst 2030. Woensdag 23 juni vond in de Klip de aftrap plaats tussen de gemeente Oosterhout, SpaceValue en het Platform. SpaceValue is een bureau voor stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling en zij gaan ons helpen de visie handen en voeten te geven. Zij noemen dit zelf een Masterplan, omdat nog niet alles concreet te maken is. Vragen als “waar moet de nieuwe school komen en hoe groot moet die zijn?” en “waar gaan we een dorpshart creëren?” zijn eerder gesteld dan ingevuld. Later dit jaar komen er een paar info avonden in de Klip en de bedoeling is om alle plannen heel nadrukkelijk samen met de inwoners van Dorst verder uit te werken.

De aftrap was de eerste samenkomst van alle betrokkenen en iedereen barstte van de energie. Gelukkig kunnen we weer bij elkaar komen en daarom starten we met de eerste dorpsbijeenkomst nog voor de zomervakantie. Waarom zouden we nog langer wachten nu we eindelijk weer echt bij elkaar mogen komen.

De uitnodiging wordt binnenkort bij iedereen aan huis bezorgd.

     De bijeenkomst in de Klip

:

Het team van SpaceValue