Ontwerp-bestemmingsplan Dorst-West, 1e herziening (Tuindorp Baarschot)

Het college heeft in november 2017 ingestemd met het verzoek van projectontwikkelaar Synchroon van Tuindorp Baarschot tot herziening van het bestemmingsplan. Hiermee wordt het mogelijk om enkele twee-onder-een-kapwoningen te realiseren en enkele kleinere kavels voor vrijstaande woningen. Als deze woningen uiteindelijk zijn gerealiseerd, is deze wijk volgebouwd en kan het gehele openbare gebied woonrijp worden gemaakt. De ontwikkelaar heeft een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Het college heeft besloten dit vanaf 5 april gedurende zes weken ter inzage te leggen. De ontwikkelaar organiseert op 30 maart een informatieavond voor omwonenden.

Verder heeft het college:

· Krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt op de Lage Molenpolderweg vanaf de rotonde Wilhelminalaan tot aan de Oude Bredasebaan;

· Krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van dakbedekking op een loods op de gemeentewerf, waarna er zonnepanelen op worden geplaatst;

· Besloten in principe een uitbreiding van max. 29 meter erfverharding op perceel Provincialeweg 126 in Oosteind te legaliseren en een last onder dwangsom te sturen om de overige illegaal aangebrachte verharding te verwijderen;

· De raad per brief geïnformeerd over het vervolgproces van de actualisatie van het Mobiliteitsplan.

De burgemeester heeft:

· Besloten het Digitaal Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, wat bijdraagt aan de aanpak van helers, inbrekers en veelplegers.