logo_buurtbus_mdIn de eerste week van september wordt begonnen met de sloop van het bestaande busstation aan de Leijsenhoek. Vervolgens wordt op deze plek een nieuw busstation gebouwd. Het nieuwe busstation is medio 2015 gereed en zal daarna weer in gebruik genomen worden.

Vanaf dat moment kan er geen gebruik meer worden gemaakt van het huidige busstation. Daarnaast krijgt ook de Leijsenhoek zelf een opknapbeurt.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de bussen van Veolia de Leijsenhoek dus niet gebruiken. De centrale bushalte van Oosterhout zal daarom tijdelijk verhuizen naar de Abdis van Thornstaat (ter hoogte van de Sint Antoniuskerk en de kloostermuur).

Tussen de rotonde bij de Antoniuskerk en de Zandheuvel worden aan weerszijden van de straat tijdelijke halteplaatsen aangelegd. De busreizigers kunnen hier op- en overstappen.

Voor buurtbus 197 Molenschot-Dorst is de omleidingsroute als volgt samengesteld.

Tot aan de stoplichten op de kruising Ridderstraat –Keiweg blijft alles bij het oude. Dan gaan we niet linksaf richting Mathildastraat maar rechtdoor tot aan de rotonde bij de Antoniuskerk. Daar linksaf en via het daar gerealiseerde busstation naar het ziekenhuis.
Op de Ridderstraat (direct na de kruising met de Keiweg) is een bushalte voor reizigers die in het centrum moeten zijn. De Mathildastraat en de Leijsenhoek (oude busstation) worden niet meer aangedaan.

Voor lijn 226 Oosterhout is de volgende omleidingsroute van toepassing.

Komend vanaf de Buurstede wordt de route via de Keiweg naar de Ridderstraat gevolgd waarna richting de Abdis van Thornstraat wordt gereden. Komend van af de Boedingen/Vrachelen wordt gereden via de Abdis van Thornstraat naar de Ridderstraat.
De Mathildastraat wordt niet aangedaan in de verbouwingsperiode. Voor het Centrum kan worden uitgestapt bij de bushalte op de Ridderstraat/Keiweg en aan de van Liederkerkestraat voor de passagiers komend vanaf Vrachelen.