Als een van de eerste keuze die in het Masterplan Dorst 2030 wordt genoemd, is een duurzame oplossing vinden voor de situatie van onze basisschool De Marcoen. Onze basisschool blijkt niet alleen gedateerd maar inmiddels ook vooral veel te klein en niet toekomstproof. Spacevalue heeft van de gemeente de opdracht gekregen om hierover samen met de inwoners van Dorst en overige belanghebbenden onderzoek te doen naar wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor Dorst. Allerlei varianten passeren inmiddels de revue. Een daarvan – de Multifunctionele accommodatie (MFA) – wordt hierin wat vaker genoemd. Niet in de laatste plaats omdat Bavel inmiddels ook voor dit concept heeft gekozen.  Voor het Platform het moment om daarover kort iets te delen met de inwoners van Dorst.

Een MFA is een gebouw waar meerdere functies onder één dak zijn gehuisvest. In de praktijk is dit vaak een combinatie van bijv. onderwijs, opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De partijen die er zijn gehuisvest hebben veelal een inhoudelijke samenwerking. Deze kan variëren van het gezamenlijk organiseren van activiteiten tot het oprichten van een doorlopende pedagogische leerlijn.

De trend om uiteenlopende maatschappelijke voorzieningen te clusteren in één gebouw of complex bestaat al de nodige jaren. Door maatschappelijke functies met elkaar te verbinden wordt immers de sociale samenhang in een dorp of in de wijk bevorderd. MFA’s zijn belangrijk door de sleutelrol die ze vervullen in het faciliteren van ontmoeting, het aanbieden van een breed maatschappelijk en sociaal activiteitenaanbod.

Het proces om tot gedeelde huisvesting te komen is belangrijk. Het is mogelijk dat partijen om naast het dak ook ruimtes met elkaar te delen. Verschillende belangen, wensen en geldstromen komen dan bij elkaar. De eigenaar, initiatiefnemers en gebruikers willen vanzelfsprekend invloed op het ontwerp. Gezamenlijk moet dan worden nagedacht over functie, kwaliteit, inrichting en duurzaamheid; ook als het gebouw na realisatie in gebruik is. Een gezamenlijk uitgangspunt definiëren is daarbij een belangrijk eerste stap.

Meer weten over het Masterplan Dorst, bezoek dan onze website www.platformdorst.nl en volg ons ook op facebook en instagram

Meer weten over Spacevalue, ga dan naar hun website www.spacevalue.nl