Juli 2007
Uit het archief van NieuwsuitDorst. Afbeeldingen en foto’s zijn weggelaten, deze zijn op te vragen via  info@nieuwsuitdorst.nl.

+++

Voorwoord

Even dit:
Voor mensen die wat vaker achter de pc zitten is het wellicht een optie om NieuwsuitDorst in PDF formaat (Adobe) te kunnen ontvangen. Je kunt deze dan openen en zelf ff op papier zetten. Wie hier interesse in heeft kan zich bij mij opgeven en ik zal hem dan elke maand via de mail verzenden. Inmiddels hebben zich twee nieuwe redactieleden gemeld, we zijn hier heel blij mee. De taken kunnen nu verdeeld worden en wellicht kunnen we in de toekomst eindelijk eens wat nieuwe dingen aanpakken. Alle suggesties zijn nog steeds welkom.

Vanaf hier wens ik een ieder een fijne vakantie. Voor wie in Nederland blijft hoop ik dat het weer beter wordt dan dat het nu is.

Vriendelijke groet, Wilma Stolk

+++

Groeten uit Dorst – uit het Wando Journaal van februari 1972

Vervolg Steenfabriek Rijen
In 1921 werd de fabriek overgenomen door de familie Theeuwes uit Rijen. Door het faillissement van de Hanzebank en de malaise in de dertiger jaren braken er minder gunstige tijden aan. Onder de 2e wereldoorlog werd de kolenaanvoer beperkt en later vervangen door bruinkolen en dan nog maar “mondjesmaat” minder productie. Na de bevrijding leek het één ravage. Toch viel de schade nogal mee. In de zomer 1945 kwam het bedrijf weer geleidelijk op gang. De werklieden waren toen moeilijk te vinden en ongedisciplineerd. Uit Rijen kon men toen praktisch geen arbeiders krijgen en die uit Oosterhout waren niet erg werkwillend. Het werd 1949 voor weer op volle capaciteit kon worden gewerkt. Toen kwam er een revolutionaire ontwikkeling. Reeds vele tientallen jaren was de leem gedolven uit de gronden van het Staatsbosbeheer. In de jaren 1921 – 1938 had de fabriek de beschikking over een leemlaag van 5 tot 7 meter dikte en van uitzonderlijk goede kwaliteit. De kuil waaruit deze voortreffelijke leem gegraven werd, wordt thans “Bagger” genoemd. Om van die leem zo lang mogelijk te kunnen profiteren, werd hij vermengd met leem uit Seters.

In 1951 kwam de nieuwbouw tot stand. In 1952/1953 kwam er een rechtstreekse aansluiting op de spoorlijn Breda – Tilburg. Dankzij de modernisering zijn er per miljoen stenen thans (1961) drie man nodig, vroeger bijna negen. Het contract met het Staatsbosbeheer loopt tot het jaar 2000. Het vervoer naar de bouwwerken geschiedt nu uitsluitend per vrachtauto. Praktischer dan per spoor of per schip, omdat er nu één maal geladen en gelost behoeft te worden en de stenen minder beschadigd worden. Het smalspoor naar het Wlilhelminakanaal is al lang verdwenen. In 1960 was de productie ruim 26 miljoen stenen en er was 80 man personeel. Nu blijven er geen putten meer over. Alles wordt weer dichtgemaakt en geëgaliseerd. De beste leemlagen zijn die van 4 à 5 meter dik. Moet er dieper worden gegraven, dan krijgt men veel last van het water. Door de tegenwoordige graverij (de grote zandvlakten ten n.w. van Surae) zakt het water in de beide zwemkommen langzaam maar zeker. In het zwemseizoen pompt men op Surae voortdurend water uit de kleine en grote Bagger om het peil in dames- en herenbad enigszins te kunnen handhaven. Aldus de toestand in 1961.

Arnold Minjon

+++

Nieuws uit de dorpsraad

Het Internetcafé
Na de zomervakantie zullen wij opnieuw cursussen gaan organiseren voor beginners (enkele staan nog op de wachtlijst) voor gevorderden en voor degenen die b.v. meer willen weten over foto- en videobewerking. Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, maar u heeft wel belangstelling, dan kunt u zich alsnog via ons secretariaat hiervoor inschrijven. Ook denken we aan een soort inloopochtend- of middag, waarbij mensen vragen kunnen stellen aan de dan aanwezige deskundige.

Dorst in 2015
Ongetwijfeld heeft u gelezen over de plannen van de gemeente Breda op en rond de Bavelse Berg. In februari van dit jaar heeft Dorpsraad uitvoerig gereageerd op de startnotitie (MER) Park Bavelse Berg. De laatste ontwikkelingen zijn dat ING en Grontmij mogelijk zelf gaan investeren in het megaproject. Wat is uw vrees of hoop ten aanzien van de leefbaarheid van Dorst in 2015 wat betreft milieu en verkeer?

Dorpsraad wil graag uw reactie vernemen.

+++

Uit het Wando journaal van februari 1972

De hond
Volgens de meeste zoölogen (kenners van de zoogdieren) zijn er nooit geen echte wilde honden geweest. Onze honden zouden afstammen van de wolf. Mogelijk ook gekruist met de jakhals. Dit lijkt wel aannemelijk, als men een foto van een Duitse herder vergelijkt met een foto van de wolf dan ziet men grote overeenkomst. Voor het feit dat onze hond een kruising zou zijn, pleit het feit dat de mens een zeer groot aantal hondenrassen heeft gekweekt, die in grootte, uiterlijk en bouw, maar ook in karaktereigenschappen enorme verschillen vertonen. Vergelijk maar eens een pincher met een Duitse dog, een Kees met een poedel of een Sint Bernard. Bij de hond zijn sommige zintuigen zeer sterk ontwikkeld, vooral de reuk en het gehoor. Zien doet een hond vrij slecht. Bovendien is de hond kleurenblind. Voor hem is de hele wereld grauwgrijs. Van zijn scherpe reuk maakt de mens handig gebruik. Denk maar aan de jachthond, die het wild ruikt en voor de jager opjaagt. Als politie- en speurhond, die de politieman vaak helpt aan het spoor dat is achtergelaten en van de voet stappen of van de vingerafdrukken de dader helpt opsporen. Ook kan de hond aan de hand van de reuk van de dader uit een rij personen met zekerheid de dader aanwijzen. Hoe sterk de reukzin van de hond is, bleek uit deze proef. In een stapel palen werd door iemand met 1 vingertop 1 paal-kop even aangeraakt, Onfeilbaar wees de hond de aangeraakte paal aan. Ook voor het opsporen van verloren voorwerpen, verstopte wapens of inbrekersgereedschappen, de gestolen buit, bewijst de politiehond grote diensten. Honden, hiertoe afgericht, zijn ook buitengewoon geschikt als verdedigingshond. Wat hij vast heeft, laat hij onder geen voorwaarde los. Ook voor het bewaken van grote terreinen, vliegvelden, munitieopslagplaatsen, haventerreinen, fabrieksterreinen heeft het bewakingspersoneel grote hulp aan een hond. De hond is ook een zeer.intelligent dier. De blindengeleidehond loodst zijn blinde meester onfeilbaar door de drukte, leidt hem langs allerlei obstakels, stoepranden, staande ladders, hekjes, laat hem veilig oversteken.

Nog een raad: praat nooit tegen een geleidehond; aai of streel hem niet, want dan is de hond uit zijn concentratie, is afgeleid, en de begeleiding loopt dan mis.

De hond is ook een prima bewaker van huis en erf. Bij de minste onraad alarmeert hij de bewoners. Hoeveel mensen hebben bij een brand aan de waakzaamheid en het alarm dat hij geeft, hun leven te danken. Heel veel mensen houden een hond alleen om de gezelligheid, want de hond is zeer aanhankelijk en trouw. Tal van staaltjes zijn daarvan bekend. Voor heel veel mensen is het fokken van raszuivere honden een hobby. Op tentoonstellingen weten zij mooie prijzen te behalen. Voor raszuivere honden worden vaak fabelachtige prijzen betaald. Maar ook een rasloos straathondje kan een lieve, trouwvolle huisvriend worden. Dat de hond gebruikt kan worden als waakhond, verdedigingshond, zijn trouw aan huis en hof, komt voort uit het feit dat hij oorspronkelijk holbewoner is. Jammer dat de talrijke hondenbezitters er niet voor zorgen, dat ze hun behoefte niet op het trottoir doen. Een hond is intelligent. Je kunt hem best leren zijn behoefte in de goot te doen. Dan leeft er niemand last van. Zijn intelligentie blijkt ook wel uit de prachtige staaltjes die we van afgerichte honden in circussen zien. Misschien hebt u zelf aan uw hond wel eens gemerkt, dat het lijkt, of hij verstand heeft. Hij haalt uw krantje uit de bus, brengt uw pantoffels, gaat niet slapen voor al de huisgenoten thuis zijn, opent en sluit de deur, doet met een briefje in de mand voor’ u boodschappen, enz.

Voor heel veel oude of eenzame mensen is een hond een trouwe, lieve, aantrekkelijke huisgenoot.

C. v. Alphen

+++

Grandioos en spetterend weekend Midzomer Nachtfeesten Dorst 2007

Afgelopen weekend zijn in Dorst de Midzomer Nachtfeesten en de Jubileum Jaarmarkt gehouden.
De Jubileum Jaarmarkt werd voor de 25e keer georganiseerd. 25 jaar geleden opgezet op initiatief van Walther Hoosemans en Cor de Heer om fondsen te verwerven voor de Fanfare St. Joris. En nu 25 jaar later nog steeds de gezelligste jaarmarkt van de regio.

Het blijkt dat het toen een goed concept is geweest.

De Midzomer Nachtfeesten werden dit jaar voor de 2e keer georganiseerd door een Stichting bestaande uit bestuursleden van de vereniging St. Joris, V.V. Neerlandia en Stichting de Kater (karnaval) en ondersteund door de Wielertoerclub de Dorstse Trappers en Vriendenclub ’t Zooike. De grote feesttent op het Dorpsplein wordt op donderdag (opgebouwd) en op maandag (afgebroken) door een groep van ongeveer 15 vrijwilligers afkomstig uit het dorp Dorst.

De Midzomer nachtfeesten zijn op vrijdagmiddag van start gegaan met een dans/muziek en bingomiddag voor de 50+ers van Dorst, Seters en Steenhoven. Deze middag werd door 150 mensen bezocht die hebben genoten van de muziek van Wiet van Heel uit Oosterhout en het Koor van Toen uit Teteringen. Tussendoor werden een aantal ronde bingo gedraaid. Na deze geslaagde muziekmiddag werd door 70 personen deel genomen aan een maaltijd bij het Wok restaurant Sky Wok. Door de stichting was de mogelijkheid geboden om voor helft van de prijs te wokken.

Vervolgens werd om 20.30 uur de 24e avondvierdaagse feestelijk ingehaald in de feesttent. Een record aantal deelnemers van 304. Na deze inhuldiging was het de beurt aan de jeugd met een Black en White party aangevuld met een lasershow. Een volle feesttent waar de jeugd zich vermaakte met muziek van DJ Traffic en DJ Chris onder begeleiding van een wervelende laser show. Deze avond werd georganiseerd door de Vriendenclub ’t Zooike en de Jeugdcommissie van de Fanfare St. Joris.

Op zaterdagochtend werd door de jeugdcommissie van St. Joris een spellenochtend georganiseerd. Aan de spelletjes werd door 75 kinderen deelgenomen. Er werden spelletjes gespeeld, van spijkerpoepen tot aan het raden van een uitgebeeld muziekinstrument. Verwonderlijk was dat de kinderen de deuntjes van de Efteling goed blijken te kennen.

In de middag de van ouds bekende wielerronde – de Ronde van de Bokkewei. (dikke banden race) Er werd deelgenomen door 45 kinderen, verdeeld in 5 groepen. Elke groep kende een winnaar die een prachtig aandenken en boeket bloemen in ontvangst mocht nemen. Door de toeschouwers werden premies ter beschikking gesteld die werden ingezet tijdens de wedstrijd. Elke winnaar reed zijn ereronde over het parcours en nam het applaus van de toeschouwers in ontvangst. Als karnavalleske aanvulling reden de leden van CV de Dorstlessers een ereronde over het parcours met een fiets voor 11 personen. De winnaars waren deze middag: Sietse Smulders – Luc van der Hoofden – Chrisy Dekkers – Jan van Alphen en Evert Klaasen. De pechprijs ging naar Casper Pirard. (uitgevallen vanwege een defecte trapper)

Na de ronde van de Bokkewei was in de feesttent de kinderdisco van start gegaan en werd een optreden verzorgd door het opleidingsorkest van de Fanfare St. Joris, de jeugdgym Veerkracht en een groep van de jazz ballet. Om 17.30 werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Ronde van de Bokkewei.

De zaterdagavond was ingeruimd voor de Hollandse avond. In een uitverkochte feesttent (400 bezoekers) werd onder de bezielende leiding van DJ Jolanda uit Amsterdam het aanwezige publiek tot extase gebracht. Door Jeroen Spierenburg en Denans onder begeleiding van twee danseressen werd vervolgens de feesttent omgetoverd tot een grote deinende massa. Complimenten werden in grote getale afgegeven en in ontvangst genomen.

Op zondag de Jubileum Jaarmarkt (25e keer). Veel bezoekers bezochten de gezelligste jaarmarkt van de regio. Op de markt was vanwege dit jubileum een extra een attracties aanwezig. Een vlucht met de helicopter of wat dichter bij de grond servies gooien. Zakken vol oud servies werd met kracht kapot gesmeten. Een bijzonder geslaagde jaarmarkt die was geopend door Burgemeester Helmi Huijbregts die tevens de start gaf voor de jubileum ballonnen wedstrijd voor de jeugd. Al met al een geslaagde en gezellige jaarmarkt.

Tussen de bedrijven door werd in de feesttent nog een brunch-dansant gehouden, waaraan (jammer genoeg) maar door 40 personen werd deelgenomen. Maar daarom niet minder gezellig. Het eten was voortreffelijk, dat werd verorberd onder de klanken van de karnavalskapel de Schuimkoppen uit Oosterhout. Toch ondanks de geringe opkomst een geslaagde brunch-dansant die voor herhaling vatbaar is.

Het weekend werd vervolgens afgesloten met een grandioos optreden van onze eigen Dorstse formatie Mt Bottles. De muziek van de band werd tussendoor aangevuld met muziek van DJ Traffic. Ook hier weer een afgeladen feesttent, waarin de aanwezige meedeinden op de deunen van de muziek.

Al met al een zeer geslaagd weekend. Je ziet maar weer, waar een klein durpke groot in kan zijn. Met dank aan alle vrijwilligers, de omwonende dorpsgenoten (dank voor jullie begrip) en dank aan de vele sponsors die deze Midzomer Nachtfeesten mogelijk hebben gemaakt.

Tot in 2008.

Met vriendelijke groet, Walther Hoosemans, Voorzitter Stichting MZF

+++

Oud papier voor Sint Joris Dorst

Op donderdag 26 juli halen we in Dorst weer het oud papier op. Vanaf 18.00 uur zijn we met twee wagens op pad om het oud papier dat u hebt buiten gezet op te halen. De opbrengst wordt gebruikt voor de jeugdopleiding en onze jeugdactiviteiten in het najaar.

De eerstvolgende keer dat we dit weer doen is op donderdag 30 augustus. Als u tussentijds een grote hoeveelheid oud papier hebt , kunt u dit altijd afgeven bij onze container op de hoek Pastoor de Rondestraat – Baarschotsestraat of bellen met Janus Volders. Hij zal dan bezien of en wanneer we uw papier kunnen ophalen of laten ophalen.

Andere data waarop we het oud papier ophalen zijn: 30 augustus / 27 september / 25 oktober / 29 november en 27 december.

+++

Sint Joris uit Dorst, voor jong en oud

Scherpschuttersvereniging St. Joris uit Dorst heeft naast een schuttersafdeling ook een muziekafdeling. St. Joris beschikt zowel over een fanfare als over een opleidingsorkest. Zowel de fanfare als het opleidingsorkest kunnen nog muzikanten gebruiken en daartoe worden kosten noch moeite gespaard. Voor wat betreft de kosten. De jaarmarkt op vaderdag is een voorbeeld van de zelfwerkzaamheid van de vereniging om gelden te verkrijgen.

De spelletjesochtend op de zaterdag voor de jaarmarkt maakte het mogelijk dat veel mensen kennis maakten met de activiteiten die de jeugdcommissie van St. Joris organiseert.

Sint Joris uit Dorst is een muziekvereniging in beweging die geregeld van zich laat horen. Maar: Zij zouden het ook leuk vinden om binnenkort iets van u te horen! De leden van St. Joris vermoeden namelijk dat er naast jeugd ook veel volwassenen zijn in Dorst die graag een muziekinstrument bij de fanfare zouden willen bespelen of dit eens willen proberen. Misschien heeft u altijd gedacht dat dit alleen voor kinderen was of heeft u nog niet de stap kunnen zetten om daadwerkelijk te beginnen.

Wij dagen u uit om bij ons een instrument te komen leren bespelen! Begin eens met een bezoek aan een repetitie (dinsdagavond 18.30-19.45u speelt het opleidingsorkest en 20.00-22.15u de fanfare in de zaal van café Dorpszicht). Tijdens de repetities zijn de instrumenten die in een fanfare worden bespeeld aanwezig. U kunt daar zelf een muziekinstrument uitproberen en wordt hierbij bijgestaan door een fanfarelid die dat instrument in het orkest bespeeld. Daarnaast kunt u informatie verkrijgen. Is dit voor u HET moment om de eerste stap te zetten, dan bieden leden van de fanfare u kosteloos een aantal proeflessen aan om u wegwijs te maken in de wereld van het musiceren. Bent u het verborgen talent dat het orkest van fanfare St. Joris komt aanvullen?

U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u ook bellen met Elly-Ann van Alphen, 0161 411022.