Nieuwe sponsor voor de bloembakken. Bezoekers en passanten van het Dorpsplein in Dorst hebben kunnen zien dat er zich een nieuwe sponsor heeft aangemeld om te voorzien in het onderhoud van de bloembakken. Jaarlijks worden door een groep vrijwilligers de bloembakken voorzien van nieuwe zomer-  (voorjaar) en winterplanten (najaar).

Nieuwe sponsor voor de bloembakken

Nieuwe sponsor voor de bloembakken

Sinds de gemeente Oosterhout heeft besloten te bezuinigen op het onderhoud van de bloembakken in het openbaar gebied (Dorpsplein)  is deze taak overgenomen door een aantal vrijwilligers.

Om de planten te kunnen aanschaffen zijn er sponsoren nodig.  We hadden inmiddels vier sponsoren, te weten, Stichting de Kater, Stichting Dorpsraad Dorst en de Stichting Midzomer Nachtfeest.  Deze drie stichtingen doneren jaarlijks, elkeen bedrag van € 50.00. Door de Rabobank Amerstreek is een nieuwe bloembak gesponsord.

De nieuwe sponsor is een groep actieve  Dorstse darters, GV de Vogelpikkers,  die hun thuisbasis hebben in café ’t Hart van Dorst en dus wekelijks heen en terug naar hun thuisbasis over het plein wandelen. Deze groep heeft besloten een bloembak te adopteren en daarvoor € 80.00 te doneren.  Ze krijgen daarvoor een beetje herkenning in de vorm van een naamplaatje op  (hun) bloembak) (zie foto)

Met de overige sponsoren zal contact worden gelegd over de plaatsing van eventueel  ook een naamplaatje van hun Stichting.

Op deze manier houden we mooie gevulde bloembakken op ons mooie Dorpsplein.

Dank aan de sponsoren

De vrijwilligers van het Dorpsplein.