Tijdelijke kleed- en doucheruimtes op parkeerplaats

Met deze bewonersbrief informeren wij u over de voortgang van de nieuwbouw van de kleed- en clubaccommodatie Neerlandia’31 te Dorst. Samen met de vereniging is gemeente Oosterhout opdrachtgever voor de realisatie van de accommodatie.

Omschrijving van de bouwwerkzaamheden

De nieuwe accommodatie wordt op de huidige locatie gerealiseerd en voorziet in kleedruimte, douches, sanitaire ruimtes, bergingen, technische ruimtes en de kantine. Er wordt 1 gebouw gerealiseerd, men kan zo meteen vanuit de kantine naar de kleedruimtes. Het gebouw kent twee dakdelen, het dak boven de kantine is hoger gelegen. De toegang voor hulpdiensten en onderhoudsmateriaal zal verplaatst worden naar de linkerzijde van het gebouw.

Aannemer en planning werkzaamheden

De opdracht is gegund aan aannemersbedrijf Gorisse Bouw uit Oosterhout. De sloopwerkzaamheden zijn maandag 3 juni gestart en men is direct doorgegaan met het bouwrijp maken van het terrein en de bouw van het gebouw. Inmiddels is al een start gemaakt met het metselwerk waardoor de contouren van het gebouw zichtbaar worden. Tot zover lopen de werkzaamheden volledig volgens planning en is de verwachting dat dit jaar de accommodatie in gebruik genomen kan worden. Aansluitend zal het terrein ingericht worden. Het terrein wordt gedurende de gehele bouwperiode afgezet met bouwhekken.

Hinder omgeving

Enige hinder voor de omgeving tijdens de bouwperiode is helaas niet te voorkomen. Het bouwverkeer naar en van de bouwplaats rijdt via de Sparrenlaan naar de Mispelstraat. Om de bocht te kunnen maken geldt een parkeerverbod op de hoek van Sparrenlaan en Mispelstraat. Hiervoor zijn borden geplaatst.

In het weekend van 31 augustus 2019 zal de competitie weer starten. Aangezien de nieuwbouw nog niet gereed is zullen er tijdelijke kleed- en doucheruimtes geplaatst gaan worden. Deze worden geplaatst op het parkeerterrein tussen v.v. Neerlandia’31 en t.v. Tendo. Vanaf woensdag 28 augustus 2019 worden er werkzaamheden verricht ten behoeve van het aansluiten en plaatsen van deze tijdelijke kleed- en doucheruimtes.

Deze werkzaamheden worden in opdracht van Gorisse Bouw uitgevoerd. Zodra de tijdelijke kleed- en doucheruimtes niet meer nodig zijn zullen deze worden afgevoerd.