Geachte heer, mevrouw, Om de strijd aan te gaan tegen het zwerfafval, doet de gemeente ook dit jaar weer mee aan de actie Nederland Schoon. In de week van 23 t/m 28 maart 2015 gaan we aan de slag, maar we kunnen het niet alleen: Doet u mee?

Doet u mee?
In ruil voor uw inzet stelt de gemeente hulpmiddelen ter beschikking. Daarmee kunt u, samen met buurtbewoners of scholieren, uw buurt schoonmaken. Want een schone buurt zorgt voor een fijne leefomgeving.

Wat is zwerfaval?
Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Als afval op straat of in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het soms jaren tot het is vergaan.
Zwerf-afval-workshop voor de groepen 6, 7 en 8!
Wij nodigen scholieren van harte uit om ook mee te doen met het schoonmaken van de schoolomgeving. Daarnaast bieden we per school één klas de mogelijkheid om mee te doen aan een zwerf-afval-workshop. De dans-, animatie- en handvaardigheidsworkshops worden in de klas gegeven, in de week vóór en de week na de opruimactie. De resultaten worden verwerkt in een film. Opgeven kan tot uiterlijk 1 maart 2015. De film wordt uiteindelijk getoond aan alle Oosterhouters tijdens de zwerf-afval-parade in mei. Over die afvalparade volgt nog meer informatie. Ook voor de groepen 1 t/m 5 wordt er gewerkt aan een lesprogramma. Ook hierover volgt later meer informatie.

Lespakket voor scholen
Met het lespakket ‘Zwerfafval? Mooi niet’ wil Nederland Schoon kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor het opruimen van afval. Kennis- en informatieoverdracht zullen er in de praktijk toe leiden dat kinderen steeds zorgvuldiger met afval omgaan. Kijk voor meer informatie op www.nederlandschoon.nl

Vóór 1 maart 2015 aanmelden
Als u mee wilt doen aan de actie, geeft u zich dan vóór 1 maart 2015 op. Dat kan heel eenvoudig door het formulier: Draaiboek NL Schoon 2015 in te vullen en te mailen naar schoon@oosterhout.nl – Na inschrijving ontvangt u meer informatie over het programma.

Vragen?
Neemt u dan contact op met één van de buurtcoördinatoren van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 14 0162.
We hopen dat we er samen een leuke week van kunnen maken en dat Oosterhout weer een stukje schoner wordt.

Met vriendelijke groet,
Bibi Schuurs
Team Buurtbeheer
Gemeente Oosterhout
www.oosterhout.nl

Postadres: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout
Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4900 GB Oosterhout
Telefoon: 140126
Twitter: @bbhoosterhout.nl
Facebook: http://www.facebook.com/BBHOosterhout