Kaszah na 4 jaar nog niet open

Kaszah na 4 jaar nog niet open

Jongerencentrum in Dorst na vier jaar nog niet open

De werkgroep Kaszah heeft een klachtenbrief gestuurd naar de gemeente Oosterhout.

De werkgroep strijdt voor de heropening van jongerensociëteit Kaszah in Dorst. Na vier jaar overleg met de gemeente is er volgens de werkgroep nog niets veranderd.

Verdeling subsidiegeld
De gemeente heeft de verdeling van het subsidiegeld uitbesteed aan de dorpsraad van Dorst.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zou deze raad meer inzicht hebben in het draagvlak voor het jongerencentrum in het kerkdorp.

De werkgroep Kaszah beweert dat de gemeente het subsidiegeld eigenlijk al had toegekend aan het centrum.

Nu de dorpsraad de verdeling gaat doen, is het nog niet zeker of ze hun geld krijgen.

Klachtenbrief
De klachtenbrief wordt nog besproken door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout.

Bron: Oproep Brabant Auteur: Marijke Verhulst