logo_buurtbus_mdOproep tot bezwaar

Het college van de gemeente Oosterhout heeft in haar vergadering van 30 oktober 2013  een verkeersbesluit genomen tot het instellen van een voorrangsregeling op de Hoevestraat ter hoogte van het viaduct over de A 27.

De volledig tekst van dit besluit is te raadplegen op www.oosterhout.nl

De Hoevestraat is de route voor de buurtbus van en naar Oosterhout. Door de aanleg van een eco passage op dit viaduct wordt de buurtbus beperkt in haar dienstregeling.

De verkeersveiligheid komt in het gedrang en door mogelijke wachttijden nabij het viaduct komt de dienstregeling van de buurtbus in gevaar.

Door massaal bezwaar aan te teken tegen dit besluit voorkomt U dat de buurtbus  met haar dienstregeling in de problemen komt.

De buurtbus rijdt inmiddels 23 jaar, zes dagen per week van 07.30 tot 18.30 uur en vervoert jaarlijks ruim 10.000 passagiers.

Houdt de buurtbus in stand !!
U kunt U bezwaar voor 19 december richten aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout


Met vriendelijke groet,
Walther Hoosemans, voorzitter Buurtbus Molenschot-Dorst