buurtpreventie-dorst1. Het vertolken van een signalerende rol waarbij we als intermediair optreden tussen de bewoners van Dorst enerzijds en gemeente/politie anderzijds.

Naast het signaleren van problemen het, in samenwerking met de gemeente en/of politie, zoeken van en werken aan oplossingen.

In principe dus geen ‘wachtlopen’ maar puur signaleren, adviseren en assisteren. Tenzij uitzonderlijke situaties hierom vragen uiteraard.

2. Het geven van voorlichting, middels het initiëren van ‘acties’ inspelen op relevante en/of actuele thema’s.