In overleg en samenwerking met een aantal aanwonenden en de dorpsraad Dorst heeft de gemeente Oosterhout gelijktijdig met de vervanging van de riolering het Dorpsplein in Dorst heringericht. Het Dorpsplein had voor de herinrichting een saai en sober aanzien.(zie bijgevoegde foto) Het heringericht plein moest een meer warm aanzien krijgen. De vraag was, wat zou het moeten worden ??

Nadat door de stedenbouwkundige van de gemeente Oosterhout, Teunis de Weerd een ontwerp was opgesteld is dit besproken met de aanwonenden. Na het bespreken van de plannen is een excursie georganiseerd naar o.a. Alphen (gemeente Alphen-Chaam) waar de bebouwde kom op een soortgelijke wijze is aan gepakt en uitgevoerd.

Shared Space (de ruimte delen) zou het moeten worden. Door de toenmalig Wethouder Jan Boers is samen met een aantal ambtenaren en raadsleden een kijkje genomen in Drachten, waar het grote plein in die stad in ingericht als shared Space.

Nadat alle betrokkene het ontwerp voor Dorst hadden goedgekeurd heeft het College van de gemeente Oosterhout het besluit genomen het Dorpsplein in Dorst als pilot voor de gemeente aan te wijzen en als shared Space in te richten.

Het plein wordt nu gedeeld door alle deelnemers aan het verkeer, van de voetganger tot de automobilist. Het ziet er prachtig uit, mooie bestrating, nieuwe banken en afvalbakken, netjes aan geplante (gedeeltelijk nieuwe) bloembakken en tot slot een aantal nieuwe bomen.

Het heringerichte plein zal op zaterdag 16 juni 2012 om 15.30 uur (tijdens de Midzomer Nachtfeesten) worden geopend door Wethouder Marian Janse-Witte. Tijdens de opening zal de nieuwe dorpsvlag worden gehesen en is er voor de kinderen een ballonnen wedstrijd. Bij deze bent U allen van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen.

Heropening Dorpsplein Dorst

Namens de Stichting Dorpsraad en Stichting Midzomer Nachtfeest
Walther Hoosemans.