Een oplettende buurtbewoner uit Dorst zag een verdachte auto. Daar hij aanvoelde dat hier e.e.a.. niet klopte meldde hij dit bij de buurtpreventie en de wijkagent. De Politie stelde een onderzoek in. Bij onderzoek naar de Audi bleek dit in Duistland gesignaleerd te staan als gestolen. Deze auto werd direct in beslag genomen en getakeld.

Vandaar ook de schichtige reacties van bestuurders. Daar de koppeling bestuurder en auto niet gelijk gemaakt kon worden en de politie niet het risico wilden lopen dat de auto zou verdwijnen is deze getakeld. Deze gaat terug naar de eigenaar.

Het is altijd moeilijk te bewijzen wie de bestuurders/ dief is. Daarvoor moet de dader in het voertuig aangetroffen worden of anders bewezen kunnen worden dat hij gelinkt kan worden aan het voertuig. Een foto is zo gemaakt.

Vind je een situatie verdacht meld het. Je gevoel is meestal juist.

++

Zojuist heeft de Politie een aanhangwagen (die in Amsterdam gestolen was)  terug kunnen geven aan de eigenaar. Een jochie uit Den Hout verteld tegen zijn moeder dat hij die aanhanger al 4x in de bosjes heeft zien staan van het zandpad langs het kanaal tussen Oosterhout en Dongen. Gisteren ontving de Politie deze melding terwijl er noodhulp dienst gedraaid werd. Goed gezien door het manneke en goed dat moeder zo attent was de politie te bellen.

De Buurtpreventie Dorst