Bij de presentatie van de plannen voor Dorst-Oost heeft het Platform zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat er een rechtstreekse ontsluiting moest komen vanuit de wijk op de Rijksweg. Dit signaal is opgepikt door de gemeente en die heeft een extern bureau een onderzoek laten doen naar deze directe ontsluiting. Op basis van de bevindingen van dit bureau (kosten versus verwacht gebruik) heeft het college van B&W besloten hiervan af te zien.

Lees HIER  de brief van B&W aan de gemeenteraad waarin het besluit wordt medegedeeld en klik HIER voor het rapport van het onderzoeksbureau.

Het Platform en de Werkgroep Verkeer beraden zich nog over eventuele vervolgstappen. De teleurstelling is te groot om het op voorhand hierbij te laten.