Beheer Evenementen
José den Ronden: evenementen@nieuwsuitdorst.nl

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Tekst Pim Senior Café Dorstlezer Data 2024

Het Pim Senior Café is een plek waar mensen samen kunnen komen om even stil te staan
bij hun verlies. Bij verlies denken we vaak meteen aan verlies door overlijden. Maar ook het
beetje bij beetje verliezen van je partner, je vader of je moeder aan dementie is een intens
verdrietig proces. Naast verlies door ziekte kunnen we veel verdriet ervaren door een
scheiding, door het verlies van gezondheid en door het verlies van baan. Allemaal intense
verlieservaringen.
Rouwen is onlosmakelijk verbonden met verlies. Rouwen is het verwerken van alle
gevoelens en emoties die het verlies oproept. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe
situatie. Rouwen vraagt tijd en aandacht, het vraagt het vertellen van je verhaal om het
verlies te kunnen aanvaarden. Het Pim Senior Café wil graag een plek bieden waar dit
mogelijk is. Een plek waar je ongedwongen met elkaar kunt praten over je verlies. Een plek
waar je ook alleen mag luisteren. Waar je samen kunt zijn met lotgenoten. Waar je
ervaringen en ideeën kunt delen. Waar je het niet alleen hoeft te doen.
Het Pim Senior Café wordt maandelijks gehouden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kan dit bij ilona.beljaars@pimsenior.nl of via
telefoonnummer 06-18916381.

Share This Story, Choose Your Platform!