Voor vragen, meldingen en suggesties over de openbare ruimte kunt u terecht bij het Meldpunt openbare ruimte.

Daarbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, zwerfvuil, defecte parkeerautomaten- en meters, wateroverlast, groenonderhoud, afvalinzameling, milieuklachten en handhavingsmeldingen.
Uw vraag of melding wordt geregistreerd. U hoort binnen tien werkdagen wat er met uw melding gebeurt of u ziet dat het is opgelost.

Telefoon: 14 0162
e-mail: stadhuis@oosterhout.nl  (dit is een nieuw e-mailadres per 1 september 2013, het oude vervalt)
Open: maandag tot en met donderdag 08.30 -17.00 uur en vrijdag 08.30 -12.00 uur

E-mailadres van Meldpunt gemeente Oosterhout gewijzigd!

E-mailadres van Meldpunt gemeente Oosterhout gewijzigd!