Gemeente OosterhoutJonge vluchtelingen tot vrijdag bij Wava/GO – De crisisopvang van vluchtelingen, zoals die momenteel plaatsvindt in het gebouw van Wava/Go aan het Wilhelminakanaal Noord in Oosterhout, zal aanstaande vrijdag eindigen. Dan worden de 48 minderjarige vluchtelingen opgehaald en zullen ze op een andere locatie in Nederland opgevangen worden. Dat heeft de gemeente Oosterhout afgesproken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoeker (COA).

Het gemeentebestuur heeft ruimhartig medewerking verleend aan verzoeken van het COA om deze crisisopvang in te richten en te beheren. De 48 vluchtelingen zijn een week op deze plek opgevangen. Burgemeester en wethouders van Oosterhout en het COA vinden de locatie – een bedrijfshal – echter niet geschikt voor verblijf gedurende een langere periode. De vijftig jongeren zullen door het COA worden gehuisvest op een plek, elders in het land, die daar beter voor uitgerust is.

Tot vrijdag draagt de gemeente Oosterhout zorg voor de opvang, verzorging en begeleiding van deze groep. Daarbij blijft volop aandacht bestaan voor de veiligheid van zowel de vluchtelingen als van de omgeving.

Burgemeester en wethouders hebben met waardering geconstateerd dat vele Oosterhoutse inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen kleding, schoeisel en beddengoed hebben afgegeven op de gemeentewerf. Het heeft er zeker voor gezorgd dat de vluchtelingen zich welkom hebben gevoeld in Oosterhout. De inzameling op de gemeentewerf gaat nog door van dinsdag tot en met donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. Spullen die eventueel overblijven worden beschikbaar gesteld aan andere opvangprojecten in het land.