Aan alle inwoners van Dorst.

Het zal niemand ontgaan zijn, dat Dorst geteisterd wordt door een aantal branden. Dat hier een pyromaan of minstens iemand met afwijkend gedrag aan het werk is, ligt voor de hand.

Maandagavond heeft het buurtpreventieteam een spoedberaad gehouden, om te bezien wat hun bijdrage kan zijn om de eventuele dader(s) op het spoor te komen. Om een georganiseerde “nachtwacht” te houden vonden wij een stap te ver.

Daarom komen zij met het volgende voorstel:

· Zij die daartoe in de gelegenheid zijn worden op vrijwillige basis gevraagd ’s nachts een wandeling door het dorp te maken.
· Mensen, die laat thuiskomen van hun werk, vergadering of wat dan ook, zet even de auto aan de kant en ga een paar straten om.
· Dat geldt ook voor mensen, die al vroeg naar hun werk moeten. Ga bijvoorbeeld een kwartier eerder weg om te kijken, of er iets verdacht te zien is.
· Loop eens wat verder, als je ’s avonds de hond uitlaat.
· Zodra je iets onverwachts ziet, meldt dit direct aan 112.
· Geef dit ook door aan het buurtpreventieteam, liefst per mail. BUURTPREVENTIE-DORST@LIVE.NL

Graag zou het buurtpreventieteam willen weten, hoe vaak er rondgelopen wordt. Als dat gemeld kan worden, zouden zij dat zeer op prijs stellen.

Het buurtpreventieteam bedankt bij voorbaat al iedereen, die op de een of andere manier meehelpt en hoopt dat deze actie bij zal dragen tot het opsporen van de dader(s)

Uiteraard kunt u altijd alle actuele informatie over deze zaak lezen op onze website: www.buurtpreventie-dorst.nl

Bron: Buurtpreventie