Bijna elfduizend burgers krijgen uitnodiging om mee te doen. De eerste week van juni ontvangen bijna 9.000 inwoners een uitnodiging in de bus om mee te doen aan de Buurt- en dorpsenquête 2015. Daarnaast worden 2.200 inwoners uitgenodigd om mee te doen aan de Burgerijenquête 2015. De inwoners van achttien jaar en ouder worden via een a-selecte steekproef uit het gemeentelijke bevolkingsbestand gekozen, waarbij rekening is gehouden met een representatieve spreiding over de Oosterhoutse buurten en dorpen.

Via de driejaarlijkse Buurt- en dorpsenquête meet de gemeente wat de inwoners vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de Oosterhoutse wijken, buurten en dorpen. Ook komen onderwerpen als wonen en verhuizen, winkelen en gezondheid, bewegen en sport aan bod.

Om een goed beeld per wijk, buurt en kerkdorp te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan de enquête, bij voorkeur door de vragenlijst op internet in te vullen.

De resultaten van het onderzoek zullen eind dit jaar beschikbaar zijn.

Onder de deelnemers aan het onderzoek worden drie VVV–cadeaubonnen ter waarde van 75 euro verloot. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men uiterlijk 20 juni 2015 de enquête hebben ingevuld.

Burgerijenquête

De eerste week van juni ontvangen 2.200 inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging in de bus om mee te doen aan de Burgerijenquête 2015. Ook deze inwoners zijn via een a-selecte steekproef uit het gemeentelijke bevolkingsbestand gekozen.

Via dit onderzoek wordt jaarlijks gemeten hoe de inwoners het leefklimaat in de gemeente en de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. Die informatie wordt gebruikt om het beleid te toetsen en, waar nodig, bij te sturen.

Het college wil graag weten wat de inwoners vinden van hun gemeente. Om een goed beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen met de enquête.

De resultaten van het onderzoek zullen na de zomer beschikbaar zijn.

Onder de deelnemers aan het onderzoek worden twee VVV–cadeaubonnen ter waarde van 75 euro verloot. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men uiterlijk 20 juni 2015 de enquête hebben ingevuld.