In de omliggende steden en dorpen is het op dit moment een rage om bronzen beelden te stelen en/of zodanig te bewerken dat deze als het ware ‘gereed gemaakt worden voor ontvreemding/diefstal.

Het ligt voor de hand dat het de dieven te doen is om het materiaal en dat het geen ‘kunst verzamelaars’ zijn. Enkele beelden zijn gedumpt of via andere kanalen weer terug gevonden. Vaak zwaar beschadigt.

De handelswijze is vaak dezelfde. Men slijpt het beeld de eerste keer zo ver los dat het bij een 2e keer snel en handig mee genomen kan worden. Wij willen de Dorstse gemeenschap vragen om bij onraad of vreemde ontwikkelingen dit meteen te melden. Wij hebben ook de gemeenschap al gewaarschuwd via onze Whatsapp groep, maar willen dit ook zeker nogmaals via de site ‘nieuws uit Dorst doen’.

Camera toezicht is helaas niet mogelijk of afdoende om daders te kunnen herkennen.
Onze dank voor uw oplettendheid!