bevreidingskapelBevrijdingskapel Dorst.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om De Bevrijdingskapel te Dorst op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De Commissie Welstand en Monumenten heeft het college hierin geadviseerd.

De commissie is in het bijzonder te spreken over de ‘bouwkundige gaafheid, de bijzondere stedenbouwkundige situering en cultuurhistorische waarden’ van de kapel.

De eigenaren van de kapel, de Catharinaparochie en Staatsbosbeheer, worden van dit besluit op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groeten

Walther Hoosemans