Ontwerp clubgebouw de Contreie

Burgemeester en wethouders hebben het definitief ontwerp voor het clubgebouw op sportpark de Contreie vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet op weg naar realisatie van het sportpark. De uitvoering van het werk kan nu worden aanbesteed.

Milieujaarverslag 2012

Burgemeester en wethouders hebben het milieujaarverslag 2012 vastgesteld. Besloten is om uit efficiencyoverwegingen geen jaarlijks milieuwerkprogramma meer op te stellen. Het is ook niet langer bij wet verplicht. De milieutaken van de gemeente Oosterhout zijn opgenomen in de afdelingsplannen en worden in het kader van de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad besproken.

Vervanging riool

Burgemeester en wethouders hebben kredieten beschikbaar gesteld voor rioolvervangingen in de Cypressenstraat-Spoorstraat, Hoogeind, Meidoornlaan en Veerseweg. De uitvoering van deze werken is voorzien in de periode september tot en met december 2013.

Voortzetting Werklink

Burgemeester en wethouders stemmen in met de voortzetting van Werklink en de bijbehorende kostenverdeling tussen de Dongemondgemeenten en Wava/Go. Werklink bemiddelt tussen mensen zonder werk en werkgevers, met als doel zo veel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Naast de reguliere taakstelling van 38 plaatsingen heeft de gemeente Oosterhout besloten tot extra intensivering van deze aanpak, waardoor 50 mensen per jaar extra aan werk geholpen moeten worden. De totale kosten voor de komende anderhalf jaar bedragen voor de gemeente Oosterhout: € 259.541.

Investering openluchttheater

Het college heeft een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de upgrade van het Openluchttheater aan het Paterserf. De handbalkleedkamers zijn inmiddels gesloopt en door de plaatsing van nieuwe units en containers worden er nieuwe faciliteiten gecreëerd, waardoor het theater door meerdere partijen gebruikt kan worden.

Waterader Strijenstraat-Hoofseweg

Om de regenwaterafvoer van Strijen en het centrum te verbeteren zal een waterader worden aangelegd tussen de Strijenstraat, de Hoofseweg en het aan te leggen regenwaterriool in de Torenstraat. Het college heeft ingestemd met het tracé van deze waterader in de berm van de Strijenstraat en krediet beschikbaar gesteld. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten de groenstrook en de bomen grenzend aan de achtertuinen van Bronkhorst 2 tot en met 38 en Teilingen 18 tot en met 38 worden verwijderd. Na de werkzaamheden wordt de groenstrook opnieuw ingericht. De werkzaamheden worden vóór 1 december 2013 uitgevoerd. Omwonenden worden op de hoogte gebracht door een bewonersbrief en een informatieavond op 27 juni.

Opleidingscentrum Amarant

Burgemeester en wethouders hebben besloten een omgevingsvergunning af te geven voor de realisatie van een nieuw opleidings- en trainingscentrum van Amarant aan de Wethouder van Dijklaan 19 te Dorst. Dit centrum krijgt de vorm van een horecavoorziening annex moestuin. De ambities die Amarant op deze plek heeft passen in het beleid van de gemeente Oosterhout en van Staatsbosbeheer en stroken ook met de plannen rondom het Landschapspark.

Verder heeft het college:

–       de projectopdracht over de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem vastgesteld.