Hierbij informeren wij u over de mogelijkheid voor het aanvragen van een activiteitensubsidie Programmering van Stad. Wilt u een evenement, cultureel, sportief of sociaal- maatschappelijk project starten in de periode 1 juli t/m 31 december 2019 dan komt u mogelijk in aanmerking voor een activiteitensubsidie Programmering van de Stad.

Wanneer?

Subsidie aanvragen kan dan tot 1 april 2019. Let op: aanvragen die na 1 april worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Meer info en aanvragen

Op de website van de gemeente Oosterhout kunt u de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2019 bekijken. Hierin staat opgenomen onder welke voorwaarden deze worden verstrekt. Voor meer info en het aanvragen van subsidie ga naar https://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/subsidies-en-subsidieportaal/ of neem contact met ons op via onderstaand mailadres.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Oosterhout

Tel: 140162 Subsidie@oosterhout.nl