Informatieavond in De Klip op woensdag 30 augustus 2017

Aansluiting Baarschotsestraat op de N282

Er liggen al langere tijd plannen om een tweede ontsluitingsweg vanuit Dorst op de N282 te realiseren, ter ontlasting van de Spoorstraat. Deze nieuwe aansluiting is gedacht ter hoogte van de Broekstraat. Dit jaar wordt gestart met het maken van een ontwerp van die aansluiting. Nog voordat de ontwerpers aan de slag gaan willen we u, tijdens de informatieavond op 30 augustus, informeren over het proces dat we willen volgen. Daarnaast wordt gevraagd of u concrete ideeën heeft over de realisatie van deze aansluiting.

In 2015/ 2016 heeft de Provincie de werkzaamheden aan de oostkant van de Rijksweg uitgevoerd tot aan de Broekstraat. De aansluiting van de Baarschotsestraat op de N282 staat nu op het programma om uitgevoerd te worden. Voordat deze uitvoering wordt gestart dient er een ontwerp gemaakt te worden, een bestemmingsplan opgesteld en gronden worden aangekocht. Het zal daarom nog minstens anderhalf jaar duren voordat deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Informatieavond

De informatieavond vindt plaats op woensdag 30 augustus a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Klip.

Naast medewerkers van de gemeente Oosterhout zijn ook medewerkers van de provincie Noord-Brabant aanwezig.

De avond begint met een korte presentatie waarin we de keuzes toelichten die in het verleden zijn gemaakt, waar we nu staan en wat het nieuwe project inhoudt. Vervolgens willen we het proces uit een zetten. Na de presentatie heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en inhoudelijke tips mee te geven. Daarnaast willen we een nieuwe klankbordgroep voor de N282 samenstellen, bestaande uit belanghebbende bewoners en organisaties. De klankbordgroep wordt inhoudelijk betrokken bij het gehele proces.

Vragen?

Heeft u vooraf nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectmanager mevrouw Jennifer de Wijk, via telefoonnummer 0162-489005 of via e-mailadres j.de.wijk@oosterhout.nl