Verbeteringsmaatregelen grondwater

In 2011 is de riolering in de Baarschotsestraat voor uw woning vernieuwd. Sindsdien is na regenval in uw woning aanzienlijk meer water in kruipruimtes en kelders geconstateerd. Om er voor te zorgen dat er minder water in kruipruimtes en kelders komt, worden er twee drainage leidingen in de Baarschotsestraat aangelegd. Naar verwachting worden de werkzaamheden in september en oktober 2017 uitgevoerd.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Te beginnen bij de aansluitingen met de Broekstraat tot de aansluiting met de Pastoor den Rondenstraat.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. De omleidingsstromen zijn aangegeven op de hieronder vermelde website van de gemeente. Dit onder voorbehoud van de nog af te geven goedkeuring door de provincie.

Eind augustus ontvangt u nog een bewonersbrief waarin we de planning wat exacter kunnen aangeven. De beplanting wordt in het najaar van 2017 aangebracht.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u van maandag tot en met woensdag contact opnemen met de projectleider, de heer J. de Koning, via telefoonnummer (0162) 48 94 96 of via e-mailadres j.de.koning@oosterhout.nl.

Informatie

De tekeningen en verkeersstromen kunt u vinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl via Inwoners -> Openbare Ruimte -> Baarschotstraat drainage.