Uitnodiging om mee te denken over de speelplek

Op donderdagavond 23 november tussen 17:30 en 18:30 zullen twee medewerkers van de gemeente aanwezig zijn op de speelplek aan de Generaal Maczekstraat. Op deze inspraakbijeenkomst kunt u uw wensen en mening geven over de herinrichting van de
speelplek.

Elk jaar wordt een aantal speelplekken in de gemeente opnieuw ingericht. In het voorjaar van 2018 is de speelplek aan de Generaal Maczekstraat aan de beurt. Dit herinrichtingstraject gaat specifiek om de speelplek en niet om het naastgelegen trapveld. In het nieuwe ontwerp zal de schommel behouden blijven, maar het combinatietoestel wordt vervangen door één of meerdere toestellen.
Graag horen we van u waar we rekening mee moeten houden in de inrichtingsplannen.

Tegelijkertijd wordt er bij de kinderen op basisschool de Marcoen geïnventariseerd welke manieren van spelen zij graag zouden zien op de speelplek.

Planning
De resultaten van de inspraakbijeenkomst en de wensen van de kinderen worden samengevoegd tot een plan van eisen. Op basis van dit document zullen één of meerdere leveranciers een ontwerp voor de speelplek maken.

In het voorjaar van 2018 komen we bij u terug met deze ontwerpen. Zowel de kinderen van basisschool de Marcoen als de omwonenden kunnen dan hun favoriete ontwerp kiezen, dat vervolgens zal worden gerealiseerd.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of kunt u niet komen en wilt u wel uw ideeën kenbaar maken? Dan kunt u contact opnemen met Rick Arendsen van de gemeente Oosterhout. Hij is bereikbaar per email op het adres r.arendsen@oosterhout.nl