Na de bouwvak gaat aannemer Graaumans BV. uit Bavel van start met de renovatie van De
Vliert. Naar verwachting zijn zij uiterlijk begin december klaar. Aansluitend worden de
groenvoorzieningen aangebracht, zodat het er begin 2023 allemaal netjes uitziet. De
ontwerptekening met daarop de definitieve nieuwe inrichting staat op de website van de
gemeente: www.oosterhout.nl > Inwoners > Openbare ruimte > Projecten > De Vliert renovatie

Uitvoering werkzaamheden in vier fasen
Om de overlast voor omwonenden te beperken voert Graaumans de werkzaamheden uit in 4
opeenvolgende fasen. Op de achterzijde van deze brief ziet u een tekening hiervan. Vanaf maandag
29 augustus sluit Graaumans De Vliert af vanaf de Wethouder van Dijklaan tot De Vliert 6. Er is dan
geen doorgaand verkeer meer mogelijk tot het einde van alle werkzaamheden. Men dient dan om te
rijden via de Vijftig Bunderweg.

De tweede fase loopt van De Vliert 6 tot aan De Vliert 12, de kruising met De Wildert is na fase 1 weer
open voor het verkeer. De derde fase gaat van De Vliert 12 tot aan de ingang van De Boswachterij. In
de laatste fase wordt de t-splitsing met Bosuil tot aan de Parallelweg afgesloten. Fietsers van en naar
Breda kunnen er dan niet langs. Zij worden omgeleid via de Baarschotsestraat.

Werkzaamheden transportleiding Brabant Water
Eind juni start Brabant Water met de aanleg van een nieuwe transportwaterleiding tussen Dorst en
Breda. Vanaf het station aan de Wethouder van Dijklaan boren zij een nieuwe leiding onder De Vliert
door tot voorbij de Parallelweg. Daar komen zij weer boven en werken dan gefaseerd verder richting
Breda. Deze zogenaamde “gestuurde boring” geeft relatief weinig overlast voor de omgeving. Het zal
alleen tijdelijk wat drukker zijn met werkverkeer. De oude leiding halen zij eruit in combinatie met de
renovatiewerkzaamheden van Graaumans. Op die manier beperken wij de hinder tot het minimum.
Brabant Water houdt de omwonenden zelf op de hoogte van hun werkzaamheden.

Meer informatie
Aannemer Graaumans bezorgt in de loop van augustus een brief bij de bewoners van De Vliert over
alle praktische zaken waarmee men te maken krijgt. Denk daarbij aan de afvalinzameling en
eventuele buitengebruikstelling van het riool tijdens de vervanging daarvan.

Vragen over het ontwerp en/of het proces kunt u stellen aan de projectleider, de heer E. van der List.
Dit kan per email op e.van.der.list@oosterhout.nl of telefonisch via 14 0162 (op maandag tot en met
donderdag).

Voor specifieke vragen over de uitvoering neemt u contact op met de toezichthouder, de heer A.
Leemans (via 14 0162), bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.