Foto buurtbus 2016Op 6 mei 1991 werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming verleend om als proef te starten met een buurtbusverbinding tussen Rijen station, via Molenschot en Dorst naar Oosterhout centrum en het Amphia ziekenhuis. De maand mei in 1991 was een overweldigend succes en op 1 juni 1991 startte de buurtbus Molenschot-Dorst. Met 18 vrijwillige chauffeurs en een opgericht comité werd de dienstuitvoering ter hand genomen. Het comité bestond uit mensen afkomstig uit Rijen, Molenschot en Dorst. Walther Hoosemans werd de 1e voorzitter en dat is hij nu nog steeds.

In de jaren die volgden werden al snel mijlpalen bereikt: 10.000 – 25.000 – 100.000 – 250.000 en 300.000 passagiers. Nu, bijna 25 jaar later, 330.000 vervoerde passagiers.

De buurtbus voorziet in een behoefte. Wekelijks van maandag t/m zaterdag rijdt de buurtbus Molenschot–Dorst, van Rijen, via Molenschot en Dorst naar Oosterhout. Per maand worden ongeveer 1.000 passagiers vervoerd.

De diensten worden uitgevoerd door 23 vrijwilligers, die per week 1 dienst rijden van ongeveer 3,5 uur. De dag is verdeeld in drie dagdelen en de zaterdag in twee dagdelen. De vrijwilligers worden ondersteund door een kaartverkoopster (Corrie Bink uit Molenschot) en een bestuur, bestaande uit 5 mensen afkomstig uit Rijen en Dorst Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee coördinatoren (technisch en/of dienstregeling).

De buurtbus wordt door de vrijwilligers zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde wekelijks schoongemaakt.

Aan de buiten- en binnenzijde van de bus wordt door een groot aantal adverteerders / sponsoren reclame gemaakt voor hun bedrijf. Wij danken deze adverteerders en sponsoren daar hartelijk voor.

Aan de vrijwilligers wordt geen vergoeding betaald. Eens per jaar is er dagje uit en met Kerstmis een kerstdiner en een kerstpakket.

De onderlinge, sociale, maatschappelijke band is heel erg sterk. Het lief en leed wordt met elkaar beleefd en gedeeld. Een heel bijzonder fenomeen binnen deze vereniging.

Op 11 mei 2016 wordt het jubileum gevierd met de vrijwilligers en hun partners, oud chauffeurs en hun partners, ondersteuners en sponsoren.

Er is vanaf 13.00 uur een feestelijk programma, vanaf 17.30 uur een receptie bij de Hannebroeck en aansluitend vanaf 19.00 uur een feestavond voor leden en oud-leden.

Namens alle vrijwilligers en bestuur

Een tevreden voorzitter (25 jaar)

Walther Hoosemans