Op donderdag 14 juni vindt de 1e Beursvloer plaats in Dorst. Bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen hebben een uitnodiging ontvangen om hier vrijblijvend aan deel te nemen. Om beter geïnformeerd te zijn over de werkwijze van de beursvloer wordt een gratis workshop georganiseerd.

Aanvankelijk stonden deze gepland op 19, 22 en 26 maart en 2 april. Vanwege organisatorische reden worden deze bijeenkomsten uitgesteld naar eind april. De exacte data en locaties worden nog kenbaar gemaakt.

We vertrouwen erop met deze kennisgeving geïnteresseerden tijdig te hebben geïnformeerd. Natuurlijk zien we u graag op workshop op een andere data en op 14 juni tijdens de beursvloer.

Werkgroep Beursvloer Dorst en Stichting Samen voor Oosterhout
Anton van Alphen