Gemeente OosterhoutDe provincie Noord-Brabant en aannemer van Kessel voeren werkzaamheden uit op de provinciale weg N282 Rijen en Dorst. De huidige rijbaan wordt voorzien van nieuwe lagen asfalt. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de weg in verschillende fasen afgesloten.

Middels deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden en de daarbij horende planning. Enkele dagen voordat de weg daadwerkelijk bij uw perceel wordt afgesloten ontvangt u nog een brief met meer informatie over de bereikbaarheid van uw perceel.
Fase 1a: N282 tussen de kruising Julianastraat in Rijen en de kruising Spoorstraat in Dorst

Verkeersmaatregelen:
-Weg geheel dicht, fietspaden blijven bereikbaar voor fietsers, aanwonenden en hulpdiensten.
-Fietsers worden tijdelijk op een fietspad geplaatst (dubbelzijdig) langs de N282.
-Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Wethouder van Dijklaan, Vijfeijkenweg en Spoorlaan Noord v.v.
-Doorgaand verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N260 en A58 v.v.

Hinder:
-Afsluiting vanaf maandag 26 oktober (07:00u) t/m donderdag 05 november (17:00u).
-Kruising Julianastraat en kruising Spoorstraat zijn gedeeltelijk toegankelijk.

Fase 1b: tussen kruising Vijfeijkenweg in Rijen en de kruising Spoorstraat in Dorst Verkeersmaatregelen:
-Weg geheel dicht, fietspaden blijven bereikbaar voor fietsers, aanwonenden en hulpdiensten.
-Fietsers worden tijdelijk op een fietspad geplaatst (dubbelzijdig) langs de N282.
-Lokaal verkeer wordt omgeleid via de Wethouder van Dijklaan en Vijfeijkenweg v.v.
-Doorgaand verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N260 en A58 v.v.

Hinder:
-Afsluiting vanaf donderdag 05 november (17:00u) t/m vrijdag 27 04 december (17:00u)
-kruising Vijfeijkenweg en kruising Spoorstraat zijn gedeeltelijk toegankelijk.

Fase 2: Kruising Spoorstraat in Dorst en kruising Akkerweg in Dorst
Deze fase zal naar verwachting in begin 2016 worden uitgevoerd. Vanwege de, naar verwachting, lage temperaturen is het niet mogelijk om de geluidreducerende deklaag aan te brengen. Over deze fase wordt u nog nader geïnformeerd.

Bovenstaande planning kan, vanwege slechte weersomstandigheden nog gewijzigd worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De provincie organiseert samen met de aannemer op woensdag 21 oktober tussen 16:00u en 19:00u een informatiemiddag in Dorpshuis De Klip aan de Sint Franciscusstraat 8 in Dorst. Gedurende deze middag kunt u vragen stellen over de werkzaamheden van dit project, de verkeersmaatregelen en bereikbaarheid.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onderstaande persoon van de provincie Noord-Brabant,

Met vriendelijke groet,
Ward Gijsberts
Contractmanager Provincie Noord-Brabant
06-18303204