De gemeente Oosterhout vraagt haar inwoners mee te helpen om het jaar 2015 schoon, heel en veilig te beginnen door het eigen vuurwerkafval op nieuwjaarsdag op te ruimen en verstandig om te gaan met vuurwerk. Om dit onder de aandacht te brengen voert de gemeente ook dit jaar de vuurwerkcampagne.

Leerlingen van Effent, het Hanze College, het Mgr. Frencken College en het Sint-Oelbert Gymnasium hebben allemaal een poster ontworpen voor deze campagne. De winnende poster is gemaakt door Gijs Boer uit klas 3C van het Sint-Oelbertgymnasium. Deze poster werd tot beste ontwerp gekozen en wordt straks door heel Oosterhout verspreid. Afgestoken vuurwerk zorgt niet alleen voor veel rommel op straat, maar is ook een gevaar voor kinderen. Een kwart van alle vuurwerkongevallen gebeurt doordat zij op zoek gaan naar niet geknald vuurwerk en proberen dit alsnog af te steken. De laatste jaren was de schade groot en dat bracht aanzienlijke kosten met zich mee, vooral voor herstelwerkzaamheden aan vernielde gemeentelijke eigendommen.

Streng optreden
De gemeente en de politie treden streng op tegen het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en tegen het veroorzaken van schade door vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 uur tot 2 uur ’s nachts. Gemeentelijke handhavers en de politie werken samen met bureau Halt. Overtreders lopen grote kans op een boete of een doorverwijzing naar bureau Halt. De eventuele schade wordt verhaald op de dader. De gemeente roept haar inwoners dan ook op alert te zijn op vroegtijdig afsteken en vernielingen en die te melden bij de politie (0900 8844). Daarnaast roept de gemeente inwoners op om bij vernielingen of schade in de directe woonomgeving aangifte te doen bij de politie.

Lever uw vuurwerkresten in
Inwoners van de gemeente Oosterhout kunnen hun vuurwerkresten van 2 tot en met 10 januari 2015 gratis inleveren bij de milieustraat. Op woensdag 7 januari kunt u uw kerstboom ook inleveren naast het oude politiebureau (Van Oldeneellaan), bij sporthal Oosterheide en bij zwembad Arkendonk. De bomen worden hier opgehaald. Voor het inleveren van vuurwerkafval ontvangen inwoners een Oosterhoutse kaneelstok. Dat geldt ook voor het inleveren van kerstbomen. Levert u tien of meer kerstbomen in, dan ontvangt u bovendien een toegangskaartje voor Recreatieoord de Warande. Voor twintig bomen ontvangt u twee kaartjes, voor dertig bomen drie kaartjes enzovoorts.

vuurwerk