sierperenVervanging bomen. Eind 2012 zijn in de Baarschotsestraat en de Pastoor den Rondenstraat 37 sierperen geplant. Nu blijkt dat slechts 2 van de 37 sierperen na de aanplant zijn aangeslagen. Een deel van de afgestorven bomen worden daarom vervangen door sierperen.

Er is geen eenduidige reden aan te geven voor deze grote uitval. Het kan zijn dat de incidenteel optredende hogere grondwaterstand hieraan heeft bijgedragen.

Er loopt nog een onderzoek naar de grondwaterstanden in een deel van de Baarschotsestraat. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek is besloten om nu alvast een deel van de afgestorven bomen te vervangen door nieuwe sierperen.

Het gaat om de sierperen ter plaatse van de Pastoor den Rondenstraat en de Baarschotsestraat ter hoogte van huisnummers 69 t/m 73 (oneven). De overige afgestorven sierperen worden ook verwijderd en op een later tijdstip herplant. De onderbeplanting in de betreffende groenvakken wordt waar nodig hersteld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer J. de Koning, via telefoonnummer (0162) 48 94 96 of via e-mailadres j.de.koning@oosterhout.nl. Voor vragen over het onderzoek naar de grondwaterstanden kunt u contact opnemen met de heer J. van Rooten, specialist watertaken, via telefoonnummer (0162) 48 91 23 of via e-mailadres j.van.rooten@oosterhout.nl.