Op maandag 12 juni start aannemingsbedrijf BAM Infra met groot onderhoud aan de Akkerweg in Dorst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juli. Het asfalt van Koutereind wordt dan ook vervangen. Er is in die periode geen doorgaand verkeer via beide wegen mogelijk. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

Werkzaamheden Akkerweg en Koutereind
Het asfalt op de Akkerweg is van zeer slechte kwaliteit. Aannemingsbedrijf BAM Infra gaat daarom de gehele wegconstructie vanaf de Bavelstraat tot aan de N282 vervangen. De sloot aan de oostzijde van de Akkerweg wordt breder gemaakt om de wateroverlast in het gebied te verminderen. Dit is in overleg met Waterschap Brabantse Delta voorbereid. Het asfalt op Koutereind is ook aan vervanging toe, daar wordt alleen de bovenlaag vernieuwd.

Omleidingen en bereikbaarheid
Tijdens de afsluiting is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De omleidingsroutes lopen via de N282, Bavelstraat en Geerstraat en op het bedrijventerrein Minervum. Vanaf eind juni gaat de gemeente Breda een duiker aanleggen in de Dorstseweg ten zuiden van de Leiweg. Daarbij wordt de Dorstseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is afgestemd op de werkzaamheden aan de Akkerweg. De tekeningen van de verkeersomleidingen en van de werkzaamheden zijn vanaf 2 juni op de website van de gemeente Oosterhout te zien: www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > Renovatie Akkerweg-Koutereind.

Voor de eigenaren/ gebruikers van de landbouwpercelen aan de Akkerweg geldt dat zij er beperkt bij kunnen in de periode van 12 juni tot eind juli. Dit hangt af van de werkzaamheden waar de aannemer mee bezig is. De toezichthouder van de gemeente is bereikbaar voor een uitleg over de detailplanning en voor het maken van afspraken met de aannemer om de agrarische activiteiten zo min mogelijk te hinderen.

Meer informatie
Voor vragen over de uitvoering neemt u contact op met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans (via 14 0162). Hij is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Overige vragen over dit project kunt u stellen aan de projectleider, de heer E. van der List. Dit kan per e-mail op e.van.der.list@oosterhout.nl en/of telefonisch op werkdagen via 14 0162.