Tentoonstelling Marcoenverering

Tentoonstelling Marcoenverering

Van 1891 tot eind jaren zestig trokken er in de maand mei vanuit Bergen op Zoom mensen op bedevaart naar Dorst.

Het waren leden van de Bergse afdeling van de Broederschap van de Heilige Marcoen. Na de Tweede Wereldoorlog ging ze er met bussen heen. In Dorst dateert de Marcoenverering uit 1789. In 1912 kreeg Dorst een Marcoenkerk.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat die kerk werd ingewijd. Voor mensen uit Dorst is dat aanleiding eens in de historie te duiken.

En daarom benaderde Dorstenaar Piet van Beek BN DeStem in Bergen op Zoom. Want hij is op zoek naar mensen die nog iets weten van de Marcoenverering hier.

Op 6 mei opent er namelijk in Dorst een tentoonstelling. En die moet zo compleet mogelijk zijn. Van Beek zoekt Bergenaren met een verhaal. Zoekt foto’s. Wie denkt hem te kunnen helpen, kan mailen naar pajvanbeek@hetnet.nl of bellen naar 0161 411 462.

De Marcoenkerk in Dorst is de enige parochiekerk in Nederland die aan deze heilige is gewijd. Mensen die de hulp van de heilige Marcoen zochten, hadden vaak aandoeningen van de lymfeklieren, scrofulose. Een variant van tbc. In de volksmond volgens Piet van Beek beter bekend als Koningszeer.

Die ziekte gaf zwellingen aan keel en hals die met ongeregelde tussenpozen verdwenen. Mensen kregen die ziekte door het drinken van melk van met tbc besmet vee. Wie wilde genezen kwam bij Marcoen terecht. Die heilige werd rond 490 geboren in de Franse stad Bayeux.

Hij was telg uit een rijk geslacht maar koos ervoor priester te worden. Zijn gave om door handoplegging zieken te genezen gaf hij door aan de Franse koningen. Als dank voor een schenking die hij had gekregen.

Dorst kwam in beeld voor de Marcoenverering omdat deze plaats een relikwie van de Heilige Marcoen kreeg. De financiële toestand van de parochie was in de zeventiende eeuw slecht en iemand bedacht dat op die manier er in Dorst wel wat leven in de brouwerij zou komen. En dat klopte.

Bron: BN de Stem
Auteur: Jan van de Kasteele