Op 30 oktober heeft Dorpsraad Dorst een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout waarin Dorpsraad Dorst zijn grote teleurstelling uitspreekt over de handelswijze van de gemeente om te komen tot de beslissing over de besteding in Dorst van de subsidie Leefbaarheid Dorpen.