Op maandag 29 maart gaan de werkzaamheden in de Blauwsparstraat van start. Enexis begint
die week met het vervangen van de gasleiding in het voetpad aan de kant van de oneven
huisnummers. Zodra die werkzaamheden klaar zijn gaan ze de laagspanningskabel aan de kant
van de even huisnummers vervangen. Zij bezorgen van te voren nog een brief bij de bewoners
die daar mee te maken gaan krijgen.

Nadat Enexis klaar is kan aannemingsbedrijf Gebr. Van den Oord Bommelerwaard B.V. in
opdracht van de gemeente Oosterhout de reconstructie uit gaan voeren. In deze brief leest u
wat er tijdens de reconstructie staat te gebeuren.

Gefaseerde uitvoering april-juni
De aannemer begint aan de kant van de Dennenlaan en werkt in fasen richting de Sparrenlaan. Zo
blijft steeds een deel van de straat vanaf 1 kant toegankelijk voor bewoners en voor de nood- en
hulpdiensten. Doorgaand auto- en fietsverkeer is niet mogelijk. Wel zal er steeds aan 1 zijde van de
straat een looppad beschikbaar zijn en kunnen de bewoners vrijwel altijd hun voordeur bereiken.
Daarvoor worden loopschotten gebruikt.

De vier lichtmasten die eind 2020 aan de zijde van de oneven huisnummers zijn geplaatst worden nog
vervangen door masten van 6 meter hoog. Enkele bewoners hebben ons terecht laten weten dat de
verlichting in de straat na het verplaatsen van de twee masten van de ene naar de andere kant
onvoldoende is geworden. Door de 4 meter masten te vervangen door hogere exemplaren is de
Blauwsparstraat met de nieuwe indeling straks wel weer goed verlicht.

Tijdens de werkzaamheden kunt u het beste parkeren in de omliggende straten of op de
parkeerplaatsen naast de voetbal- en tennisvereniging. De aannemer zal daar ook een klein depot
inrichten voor de opslag van materialen, maar dat gaat om slechts een paar parkeervakken.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk begin juni. Dit is afhankelijk van de voortgang
van de werkzaamheden van Enexis en van de weersomstandigheden in april en mei.
De werktijden liggen tussen 7.00u en 17.00u. Bij diverse activiteiten gaat u mogelijk geluidshinder
ervaren door het materieel van de aannemer. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Wij hebben gezien dat een aantal bewoners de overhangende beplanting inmiddels al netjes heeft
weggehaald. Mede namens de aannemer onze dank daarvoor!

Eénrichtingsverkeer Blauwsparstraat en Pijnboomstraat
Zodra de Blauwsparstraat helemaal klaar is en de weg wordt opengesteld voor het verkeer is het
éénrichtingsverkeer van kracht. De aannemer plaatst tegelijk met de verkeersborden in de
Blauwsparstraat ook de borden in de Pijnboomstraat. Op de achterzijde treft u een afbeelding van de
nieuwe verkeerscirculatie aan.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van
de gemeente, de heer A. Leemans. U kunt hem op werkdagen (m.u.v. woensdagen) bereiken op
telefoonnummer 14 0162.

Bij de aannemer is de heer A. van den Oord uw contactpersoon, zijn telefoonnummer is: 06-53474780.