Samenwerken aan een veilige wijk
Buurtpreventie in Oosterhout is ontstaan op initiatief van buurtbewoners. Een team buurtbewoners zorgt samen voor het vormen en in standhouden van een veilige en leefbare woonomgeving. Doordat buurtbewoners onveilige situaties melden aan politie of gemeente krijgen inbrekers en vernielers nog maar weinig kans om hun slag te slaan in de buurt.

Samenwerking, de sleutel tot succes!
Een team buurtbewoners, een buurtpreventieteam, werkt nauw samen met elkaar, de gemeente en de politie. U weet het beste wat er speelt in uw buurt. Daarom bepalen buurtpreventieteams zelf op welke manier zij hun buurt veilig en leefbaar maken en houden. Iedere buurt is anders en heeft een eigen aanpak nodig.

Zelf buurtpreventie starten?
Allereerst behoort er voldoende bereidheid te zijn onder buurtbewoners voor het starten van een buurtpreventieproject. Daarna gaat een team bewoners in gesprek met elkaar, met politie en gemeente. Bewoners geven aan welke acties zij in hun buurt willen oppakken en wat voor ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Voor startende buurtpreventieteams stelt de gemeente een eenmalige subsidie beschikbaar die bij de start van het project wordt uitgekeerd.

Is er bij mij in de buurt al buurtpreventie?
Op www.oosterhout.nl kunt u zien of er al een buurtpreventieproject loopt in uw buurt. U kunt het ook zien aan de ‘Attentie Buurtpreventie’ borden die in de buurt staan. In Dorst is er jaren een buurtpreventie: info@buurtpreventie-dorst.nl

Wat kunt u nu al zelf doen voor uw buurt?
– Betrapt u iemand op heterdaad, bel dan het alarm- en noodnummer 112
– Wees alert op vreemde personen, auto’s en gebeurtenissen in uw buurt
– Meld voorvallen die niet spoedeisend zijn bij de politie via telefoonnummer 0900-8844
– Meld losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen e.d. bij de gemeente via www.oosterhout.nl/meldpunt of via stadhuis@oosterhout.nl
– Zorg voor goed hang- en sluitwerk aan uw woning
– Sluit uw woning en eigendommen goed af
– Zorg voor goede buitenverlichting

wijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de buurtcoördinatoren van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres stadhuis@oosterhout.nl U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent via het telefoonnummer van de politie 0900-8844 of via www.politie.nl. Of neem direct contact op met de Buurtpreventie Dorst: info@buurtpreventie-dorst.nl