k1Van processies, bedevaarten en pelgrimstochten

Dierbare herinneringen

Ooit gingen we – met z’n allen, leek het wel – elk jaar vanuit Oosterhout op bedevaart naar Dorst en naar Den Hout, bedevaartsplaatsen van oudsher.

Op een zondag in mei dwars door de bossen van Oosterhout naar Dorst, we vereerden er Sint Marcoen en waren een jaar lang beschermd tegen klierziekten in de hals. Kom daar nu nog maar eens om! Opvallend veel jongeren trokken er heen, zowel jongens als meisjes. Een spannend avontuur, zo samen onderweg. Na de verering was het café open en begon de kermis. Tijd voor verkering, ‘Maaikusdorst’ werd “Meskesdorst”.

Later in het jaar liepen we op de zondag na 16 september over Vrachelen langs de Heilige Eik naar Den Hout om op bezoek te gaan bij Sinte Kenellis (Sint Cornelius), tegen krampen en vallende ziekten. En ook hier was, na de viering in een bomvolle kerk, het café open en begon de kermis.

Santiago de Compostela

In Brabant waren veel fervente bedevaartgangers. Na de Tweede Wereld Oorlog is dat veranderd, van massa naar ik. Mede dankzij het succes van de internationale tocht naar Santiago de Compostela beleeft de bedevaart een opleving. Minder in groepen, meer individueel, maar toch ervaart elke pelgrim tijdens die tocht gaandeweg dat je ook in 2014 vooral SAMEN onderweg bent.

k2Cultureel erfgoed, de moeite van het bewaren waard

Deze dierbare herinneringen en op bedevaart gaan, zijn onderdelen van ons cultureel erfgoed. Gewoonten en gebruiken van vroeger die we koesteren en in stand willen houden. In en om Oosterhout zijn er veel mensen die zich de komende jaren extra willen inzetten voor dit cultureel erfgoed. Gewoon omdat het de moeite van het bewaren meer dan waard is.

Erfgoedstichting Den Hout, Schola Cantorum Oosterhout, Scholen voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs, medewerkers en vrijwilligers van de Catharinaparochie uit de kerkdorpen en de stad, Cultuurcoaches van de Gemeente Oosterhout, Heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout, Filmtheater Oosterhout, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (Santiago de Compostela) en de VNB slaan hun handen ineen. Ze hebben grootse plannen.

Wat zou het mooi zijn, opnieuw op weg te gaan

In september naar Den Hout, met kerk, kermis en kroeg. In processie met vlaggen en vaandels, broederschappen, koren en fanfares. Parochianen, wandelaars, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, om het opnieuw te beleven en door te vertellen.

In Dorst is Maaikusdorst de afgelopen jaren levend gehouden, maar kan zeker meer onder de aandacht gebracht worden en groter beleefd worden.

Van Sinte Kenellis en Maaikusdorst naar Santiago de Compostela, waar de hemel de aarde raakt. Een pelgrimsreis (terug over Lourdes), met de bus weliswaar, maar voor de liefhebbers de mogelijkheid om stukken van de camino te lopen. Een ware uitdaging.

Er zijn grootse plannen

In het parochieblad dat op 5 september 2014 verschijnt, is het programma uitgebreid te lezen.  De bedevaart, de processie, de vieringen, de tentoonstelling van vlaggen en vaandels, de lesbrieven en de activiteiten voor de scholen, de pelgrimswandeling en het pelgrimsweekend, de film The Way over de weg naar Santiago, het concert van Schola Cantorum vol Jacobusliederen, de Kindheidsoptocht in Oosteind en de geplande reis naar Santiago de Compostela voor mei 2015.