Op zondag 16 september hebben wij € 1.268,– kunnen overhandigen aan Stichting PIM in aanwezigheid van de kinderen en muzikaal ondersteund door de kapel “de Dorstige Boerkes” .

Het bedrag, dat  we opgehaald hebben o.a. op de jaarmarkt.

Winnaar van de LED TV is geworden, zoals eerder is vermeld door Carla Gommeren uit Dorst. Ook de andere prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de winnaars.

Wij als Dorstse postduiven vereniging willen nogmaals iedereen bedanken, die deze actie ondersteund -of zich hiervoor ingezet  hebben en deze actie tot een succes gemaakt hebben.

Ons doel om meer bekendheid aan onze vereniging en onze sport te geven is hiermee ruimschoots bereikt, gezien de vele positieve reacties, die we gekregen hebben  op de jaarmarkt en erna.

De actie is wat ons betreft nu afgesloten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze  vereniging of onze sport,  dan kunt u ons volgen op onze web site of contact opnemen met W. Damen