Kort Bericht van het buurtpreventieteam.

Diverse keren hebben we te horen gekregen, dat er auto’s met Oosteuropese kentekens verdacht door dorpen rijden. Vanaf de achterbank nemen met name dames foto’s. Het is niet voor de hand liggend, dat zij dit doen om die door te sturen naar hun familie om ze te laten weten, hoe mooi het hier is.

Graag willen we eenieder, die denkt dergelijke “fotografen” te zien, vragen dit aan ons of de politie, te melden.

Dat geldt overigens ook in het algemeen, dat wanneer iemand iets verdachts ziet, dit terstond te melden en kentekens door te geven. Je hoeft niet bang te zijn, dat er met deze informatie niets gedaan wordt, want alle meldingen die bij ons én de politie binnenkomen, worden altijd besproken met het team en de politie.

Dus, beste Dorstenaren, geef je oren en ogen de kost en laat het ons weten. (info@buurtpreventie-dorst.nl)

Buurtpreventieteam Dorst.