Nieuwe parkeerplaats wethouder van Dijklaan

Boswachterij Dorst heeft sinds vandaag een nieuwe parkeerlocatie. Tussen de wethouder van Dijklaan en de spoorlijn kunnen vanaf nu 42 auto’s geparkeerd worden.

Het project sluit aan bij het duurzame landschapspark tussen Breda en Oosterhout dat ontwikkelt wordt. Gemeente Oosterhout en gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse Delta stelden hiervoor een gezamenlijke visie op die in 2010 werd gepresenteerd.

Eerder dit jaar werd binnen dit project al een parkeerplaats gerealiseerd aan de Hoevestraat. Door slim om te gaan met de beschikbare middelen voor dat project kon een bedrag gereserveerd worden voor de inrichting van een sobere parkeerplaats aan de wethouder van Dijklaan.

Doordat er nu meer parkeergelegenheid is, kan het foutparkeren langs de wethouder van Dijklaan en de Ketenbaan worden aangepakt. Foutparkeren is niet alleen vervelend voor overige weggebruikers, het is ook gevaarlijk omdat hulpdiensten mogelijk gehinderd worden.

Anneke Oomes
boswachter beheereenheid Breda
06-13320369 / 076-5646641
twitter: @Bosw8rAnneke