Natuur in Boswachterij Dorst

Natuur in Boswachterij Dorst

Over de geschiedenis van het gebied dat in 1899 boswachterij Dorst werd, is weinig bekend. Zeker is wel dat het gebied vrijwel geheel ontbost was en is gaan stuiven. De heuvels en dalen zijn hier een direct gevolg van. Om de verstuivingen te bedwingen is het gebied beplant met dennen.

Opvallend zijn de leemputten. Hier werd vroeger leem gewonnen voor de steenfabrieken in Dorst en Rijen.

Rond deze putten is een zeer specifieke flora ontstaan. Zo komen hier planten voor als sint-janskruid, duizendguldenkruid, geelgroene zegge en grondster. Zeker een bezoek waard is het ‘vrije bos’. In dit 180 ha grootte gebied mag men buiten de wegen en paden lopen.

Dieren in dit natuurgebied:

Zoogdieren: 

 • Egel (Erinaceus europaeus)

Vogels

 • Boomvalk (Falco subbuteo)
 • Groene specht (Picus viridis)
 • Grote bonte specht (Dendrocopus major)
 • Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
 • Sperwer (Accipiter nisus)
 • Zwarte specht (Dryocopus martius)

Ongewervelden

 • Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum)
 • Bloedrode heidelibel (Sympetrum sanguineum)
 • Boomwants (Halyomorpha halys)
 • Grijze zandbij (Andrena vaga)
 • Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
 • Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla)
 • Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum)
 • Meriansborstel (Calliteara pudibunda)
 • Roofvlieg (Machimus atricapillus)
 • Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae)
 • Tengere pantserjuffer (Lestes virens)
 • Watersnuffel (Enallagma cyathigerum)
 • Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)

Paddestoelen

 • Wierzwammen (Zygomyceten)
 • Knopschimmel (Spinellus fusiger)
 • Zakjeszwammen (Ascomyceten)
 • Voorjaarskluifzwam (Gyromitra esculenta)
 • Steeltjeszwammen (Basidiomyceten)
 • Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum)
 • Boompuist (Oligoporus ptychogaster)
 • Citroenstrookzwam (Antrodia xantha)
 • Dakloze huiszwam (Serpula himantioides)
 • Echt judasoor (Hirneola auricula-judae)
 • Geel nestzwammetje (Crucibulum crucibuliforme)
 • Gele trilzwam (Tremella mesenterica)
 • Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus)
 • Groene knolamaniet (Amanita phalloides)
 • Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans)
 • Oranje berkenboleet (Leccinum versipelle)
 • Pijpknotszwam (Macrotyphula fistulosa)
 • Reuzenzwam (Meripilus giganteus)
 • Suikermycena (Mycena adscendens)
 • Vals judasoor (Auriculariopsis ampla)
 • Wilgenrussula (Russula subrubens)
 • Witbruine ridderzwam (Tricholoma albobrunneum)
 • Witte bundelridderzwam (Lyophyllum connatum)