De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Kring Oosterhout, bestaande uit de afdelingen KBO Stad, Den Hout, Oosteind en Dorst, organiseert op donderdag 21 april van 09.30-12.30 uur in Café Dorpzicht aan de Rijksweg 133, 4849 BN Dorst, een Ledenvoordeeldag.

header_logo_rood_groter

Leden en zeker ook niet-leden worden uitgenodigd zich te komen informeren over de vele voordelen, die aan het lidmaatschap van de KBO verbonden zijn.

De KBO-bonden behartigen op de eerste plaats de collectieve en individuele belangen van de leden op plaatselijk,provinciaal en landelijk niveau. Plaatselijk worden vele activiteiten op sociaal, cultureel, sportief en spiritueel gebied georganiseerd.

Landelijk staan de bonden op de bres voor een goede AOW, een goed pensioen, huisvesting en maatschappelijke dienstverlening.
Daarnaast zijn de KBO-bonden er op uit om ook de materiële belangen van de leden te behartigen: een goede en voordelige ziektekostenverzekering, andere verzekeringen, een goedkope energievoorziening, mooie reisdoelen, sta-op-stoelen, enz.

Al deze zaken zijn te zien en te horen op de Ledenvoordeeldag. Breng uw afrekeningen van gas en electriciteit mee om te vergelijken. Om 11.00 uur een verloting met mooie prijzen. De toegang,koffie, thee met een koekje natuurlijk, zijn gratis.
(voor nadere informatie Jan Kuijpers, tel. 43 79 22.)