logo_buurtbus_mdRijkswaterstaat wil het bosgebied bij Oosterhout/Dorst ontsnipperen, om amfibieën en zoogdieren meer bewegingsvrijheid te geven.  De A 27 is voor hen nu nog een barrière tussen de boswachterij Dorst en het bosgebied Oosterheide /Vrachelen.

De bedoeling is dat het viaduct een soort poort wordt tussen verkeersgebied en verblijfsgebied. Om dat te bewerkstelligen wordt een van de rijstroken omgebouwd tot een zandstrook met vegetatie, zwerfkeien en boomstronken. Autoverkeer van een naar Dorst krijgt daarom te maken met een  enkelvoudige rijstrook, een voorrangsregeling en snelheidsvermindering. Fietsers krijgen een apart fietspad.

Door deze maatregel zal de rijsnelheid van het verkeer ter hoogte van het viaduct geremd worden.

De herinrichting voorziet juist ook in en duidelijke route voor fietsers. Ook wandelaars profiteren hiervan, omdat zij door afname van de snelheid van auto’s prettiger kunnen oversteken.

Rijkswaterstaat stelt hiervoor budget beschikbaar in samenwerking met de partners van het landschapspark, dus inclusief de gemeente Oosterhout.

Wat ik me afvraag in deze is:

  • weten we wat de reeds (met veel geld) aangelegde faunapassage ter hoogte van Kalix Berna voor nut heeft voor de amfibieën en zoogdieren. Ik meen me te herinneren dat deze passage is afgesloten met een groot hekwerk om redenen dat er gestolen goederen in werden aangetroffen
  • is er weleens onderzoek gedaan naar de hoeveelheid dieren dat gebruik maakt van deze fauna passage
  • welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat de zwerfkeien en boomstronken op de A 27 gegooid kunnen worden
  • een klein stukje veilig fietspad (waar blijft het gedeelte naar Dorst)
  • waarom is het bestuur van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst niet geraadpleegd (6 dagen per week rijdt de buurtbus via deze route van Dorst naar Oosterhout v.v.)
  • wat zijn de kosten van de aanleg van de eco passage en hoeveel betaald de gemeente Oosterhout.
  • het is de verbinding tussen het kerkdorp Dorst en de stad Oosterhout.

Mijn mening is, geen aanleg van een eco passage op het viaduct Hoevestraat  en besteed het geld aan een verkeer- en sociaal veilige buurtbus- en  fietsverbinding van Oosterhout naar Dorst v.v..

Walther Hoosemans, voorzitter Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst een raadslid Gemeente Oosterhout.