Jubileumconcert 2013 groot festijn in Dorst

Vijf Dorstse verenigingen vieren in 2013 hun jubileum. Naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Midzomer Nachtfeest in samenwerking met de Fanfare St. Joris het plan opgevat om op donderdag 13 juni 2013 een groots jubileum concert te organiseren.  Het concert gaat plaatsvinden in de grote feesttent van de Midzomer Nachtfeesten.

Maar liefst vijf Dorstse verenigingen gaan in 2013 een jubileumjaar tegemoet.  Reden voor de Stichting Midzomer Nachtfeest en de Fanfare St. Joris om een jubileum concert te organiseren.

Afgelopen vrijdag  23 november 2012 heeft het eerste gesprek plaats gevonden over de invulling van dit concert. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met twee leden van de activiteiten commissie van de Fanfare St. Joris, Jeroen en Peter Nouws.

Het concert gaat plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 om 20.30 uur in de grote feesttent van de Midzomer Nachtfeesten. De feesttent zal hiervoor bijzonder feestelijk worden aangekleed. Voorafgaande aan dit concert wordt de 2e Beursvloer en de Verkiezing van de Onzichtbare Vrijwilliger georganiseerd.

De verenigingen waar het omgaat zijn; de Werkgroep Koninginneviering en Bevrijding (65 jaar) –  Wandelsportvereniging WANDO (50 jaar) – Avondvierdaagse Dorst (30 jaar) – Katholieke Bond van Ouderen Dorst (55 jaar) – Muziekkapel de Dorstse Boerkes ( 55 jaar) – en er is 55 jaar Carnaval in Dorst. Fanfare St. Joris gaat de muziek verzorgen  en het is de bedoeling dat er voor elke jubilaris wat is. Denk hierbij aan het Wilhelmus, de Wandelmars, De Seterse Hei.  Daarnaast zal er een hapje en een drankje worden aangeboden.

Bijvoorbeeld een oranje bittertje en/of een petit four met een afbeelding van de jubilaris.  Het is de bedoeling dat zowel nieuwe (huidige)  als voormalig bestuursleden komen opdagen. Ook de leden van de jubilerende verenigingen/stichtingen zijn van harte welkom. Verder denken we  bijvoorbeeld aan alle voormalig Prinsen van Dorstig Leut (ook de  voormalig narren  / adjudanten en de  leden van de Raad van elf) En dat geldt voor elke jubilerende vereniging/stichting en/werkgroep. Een jubilaris zal niet aanwezig zijn, want die verblijft rond die tijd in Spanje (25 jaar Sinterklaas)

Het kan zomaar een grote reünie worden, onder het genot van een gezellig stukje muziek, een hapje, een drankje en  gewoon lekker kletsen.

Zijn er in Dorst nog meer jubilerende verenigingen/stichtingen en/of werkgroepen die een jubileum of een lustrum vieren in 2013, meld je aan bij walther.hoosemans@hetnet.nl of 06-54346937.

Er is geen entree en elke inwoner van Dorst, Seters en Steenhoven is van harte welkom.

Het verdere programma van de Midzomer Nachtfeesten 2013 kunt U inzien en lezen op de site van de Stichting Midzomer Nachtfeesten Dorst, www.midzomernachtfeestdorst.nl.

Walther Hoosemans, Voorzitter Stichting Midzomer Nachtfeest.