Er gaat veel veranderen in ons dorp. Wat dan?!  Dat bepaal jij!

In deze periode heeft de gemeente Oosterhout de Omgevingsvisie ter inzage liggen. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente de ontwikkelingen in de komende jaren ziet voor de stad en de dorpen. Dus ook voor Dorst. Het platform heeft de afgelopen periode samen met de dorpsbewoners een toekomstvisie voor Dorst opgesteld, geldig voor pakweg de komende 10 jaar. Dit gaat op vele punten verder dan wat de gemeente voor ogen heeft. Daarom is het platform in overleg getreden met de gemeente. Maar wij vinden het belangrijk dat de inwoners ook zelf kennis nemen van de omgevingsvisie en hier zelf ook commentaar op geven. Dit kan rechtstreeks naar de gemeente, dat heet dan een zienswijze. Dit kan schriftelijk, via mail of zelfs mondeling. Als je dit lastig vindt, kan het ook via het platform: info@platformdorst.nl

De omgevingsvisie staat op de site van de gemeente: https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/
Dit is een zeer uitgebreid verhaal, maar je kan ook de printversie bekijken: https://www.omgevingsvisieoosterhout.nl/s/Printbestand_omgevingsvisie-Oosterhout_jan-2021.pdf
In deze printversie komt het woord Dorst 36 keer voor. Je kunt met Ctrl-F zoeken in het document naar de plaatsen waar Dorst wordt genoemd. Dan kom je wat makkelijker door dat dikke document heen.

Wij willen alle bewoners aansporen naar deze omgevingsvisie te kijken. Kijk vooral kritisch. Mis je dingen of zie je dingen anders, maak er melding van. Schroom niet. Vind je het lastig om naar de gemeente te reageren? Reageer dan naar het platform. Wij verzamelen alle opmerkingen die bij ons binnenkomen en overleggen die met de gemeente. Reageer tijdig. De reactietermijn loop op 18 maart af, maar als reacties eerder bij ons binnen zijn kunnen we er beter op acteren.

Dorst, het mooiste dorp in de omgeving
Deze kop stond boven dit artikel in BN de Stem. Hierin is te lezen hoe de werkgroep Leefbaarheid te werk is gegaan om de visie voor Dorst 2030 te ontwikkelen. We gaan er echt voor om de knelpunten in Dorst op te lossen en hier het mooiste dorp in de omgeving van te maken.