Wanneer u dit leest is het vernieuwde dorpsplein op 16 juni feestelijk geopend. In dit stukje wil ik ingaan op de manier waarop de veranderingen in goed overleg tot stand gekomen zijn. Gebaseerd op een artikel van Walther Hoosemans (“Een bruisend dorpshart”) heeft de Dorpsraad Dorst in goed overleg met hem eind november 2009 een voorstel tot herinrichting van het dorpsplein gemaakt.

De directe aanleiding was de staat van het dorpsplein in combinatie met het project bergingsriool. Ten gevolge van een slecht afstromend riool en de verzakking van bestrating moest het gebied van het dorpsplein aangepakt gaan worden. Dit hield in dat de bestrating in de Spoorstraat en op het dorpsplein begin tweede kwartaal 2010 opengebroken zou worden.

Het probleem bij het maken van een nieuw ontwerp zijn de vele functies die het dorpsplein heeft:
– Parkeerfunctie ten behoeve van de aanliggende winkels en horeca.
– Verblijfsfunctie voor recreanten (fietsers en wandelaars).
– Ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners.
– Evenementen moeten op het plein plaats kunnen vinden
– Ruimte om een tent te kunnen opzetten, maar ook plaats voor de kerstboom en de kerststal.
– De Spoorstraat als doorgaande weg.
– Marktfunctie (vis- en kaasboer).
– Pleinconcert Sint Joris.

Het voorstel hebben wij voorgelegd aan de inwoners van Dorst en hun aanvullingen en op- en aanmerkingen zijn opgenomen in een tweede document. Deze twee documenten zijn aan de gemeente toegestuurd met de vraag of zij met deze gegevens een ontwerp konden maken.

Daarop zijn er een drietal bijeenkomsten geweest waarbij ook de dorpsbewoners weer betrokken waren. Gezien de beperkingen ten gevolge van de vele functies van het dorpsplein, mag het uiteindelijke resultaat best goed genoemd worden.

Door nieuwe banken en fietsenrekken, door andere bestrating waarin ook een trottoirgedeelte is opgenomen en door het aangeven van parkeerplaatsen, heeft het een veel betere uitstraling als plein gekregen. Er zijn twee extra bomen bijgekomen en ook aan de bloembakken is weer veel aandacht besteed. Het “doorgaande weg” karakter is voor een groot deel verdwenen.

Bovendien is er ook een informatiebord voor de bewoners van Dorst gekomen aan de achterkant van de stadsplattegrond. Wij zijn heel erg blij dat dit project goed is afgerond in prima samenwerking met de
bewoners, de buurtcoördinator Bibi Schuurs en de projectleiders Dick de Bruijn en Jan de Koning. Alle informatie kunt u vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraad-dorst.nl

Hans Sprangers (voorzitter Dorpsraad Dorst)